สะพานมิตรภาพไทย-ลาว03 Aug 2017

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ถือเป็นสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งแรกในประเทศไทยที่ตัวสะพานข้ามแม่น้ำโขง จากจังหวัดหนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ (เมืองหลวงของประเทศลาว) ประมาณ 20 กิโลเมตร นับเป็นสะพานที่สร้างความ สัมพันธ์ไทย-ลาว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยตัวสะพานมีความยาว 1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร แบ่งช่องจราจรออกเป็น 2 ช่องทาง พร้อมทั้งออกแบบช่องตรงกลางสำหรับให้รถไฟ  ใช้เวลาการก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ด้วยความร่วมมือจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินชมความสวยงามได้ถึงกลางสะพานทางฝั่งชาย แดนไทยเท่านั้น ส่วนการเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวยังฝั่งประเทศลาวต้องใช้ใบตรวจคนเข้าเมือง หรือพาสปอร์ต โดยการเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งประเทศลาวนั้นจะเปิดทำการทุกวันในเวลา 06.00-22.00 น. สำหรับในการนำรถยนต์ออก-เข้าประเทศนั้นจะต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่า ธรรมเนียมตามที่กำหนด ทั้งนี้สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากเว็บไซต์ ด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย