วัดโพธิ์ชัย03 Aug 2017


วัดโพธิ์ชัย


หรือวัดหลวงพ่อพระใส วัดดังที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดนิกายมหานิกาย ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้วของช่างไม้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกัน มาก

โดยมีตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง และพระใสประจำน้องสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่กรุงเวียงจันทน์ สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย ทางวัดจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ 873 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 042-461123, 042-413723,
เว็บไซต์ Watphochai.net และ เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย