พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย03 Aug 2017

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

จากความสนใจในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง นำโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาส ที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด ทำให้เป็นที่มาของโครงการก่อตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย’ ใน พ.ศ. 2525 สำหรับเป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน

ข้อมูลการติดต่อ : 43/2 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร 0834332061

การเดินทาง : จากสะพานพระปิ่นเกล้า ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี  (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)  ผ่านชุมทางต่างระดับพุทธมณฑลตรงไป  ข้ามสะพานแม่น้ำนครชัยศรีราว  ๓  กิโลเมตร  จะเห็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอยู่ฝั่งด้านขวามือ

ที่มา: https://goo.gl/ZvjdBj