พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์



03 Aug 2017

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

หากต้องการย้อนไปดูอดีตความรุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม หลักฐานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ใน ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์’ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาโบราณวัตถุหายาก ตั้งแต่สมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ถือเป็นช่วงรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 แนะนำลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การติดต่อรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ภาพปูนปั้นรูปชาวต่างประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐม สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมต่างๆ

ข้อมูลการติดต่อ : ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร 0834242500

การเดินทาง :จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.นครปฐม โดยท่านจะผ่านแยกนครชัยศรี (ท่านา) และผ่านแยกบ้านแพ้ว และจะรอดใต้สะพานเข้าตัวเมืองนครปฐม (ไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับ) จากนั้นขับตรงไปจะพบกับไฟแดงแรก จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปองพระปฐมเจดีย์ท่านสามารถไปทางนี้ก็ได้นะครับ (หลักกม.ที่56.3) จะพบกับสี่แยกไฟแดงหนึ่ง ซึ่งทะลุกับองค์พระปฐมเจดีย์ หรือถ้าท่านจะขับขึ้นสะพานลอยเข้าเมืองมาก็ไดเช่นกัน หลังจากลงสะพานลอยแล้วขับตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 1 กม. จะพบประตูทางเข้าองค์พระปฐมเจดีย์เช่นกัน


ที่มา : https://goo.gl/LB8VXs

ที่มาของรูป: https://goo.gl/LB8VXs