บึงสีไฟ พิจิตร03 Aug 2017
บึงสีไฟ พิจิตร


บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ปัจจุบันเหลือประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะของบึงกลมคล้ายกะทะแต่รี่ไปทางทะวันตกเล็กน้อย ภายในบริเวณบึงสีไฟ มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แสดงพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

  ในปี พ.ศ.2521 กรมประมงได้จัดตั้งสถานที่ประมงน้ำจืด เพื่อเพาะพันธ์ปลาในนบริเวรสถานที่ประมงน้ำจืด ได้จัดสถานที่แสดงพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติลักษณะอาคารเป็นรูป 9 แฉก ยื่นลงไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธ์ปลาแปลก ๆ มากกว่า 20 ชนิด บริเวรส่วนกลางของอาคารเป็นช่องสำหรับชมปลาในบึงซึ้งมีปลาหลายชนิดต่าง ๆ มากมาย วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10.00 – 19.00 น.

ที่มา http://www.phichit.go.th