“บ้านครูอิ๋ว”03 Aug 2017
“บ้านครูอิ๋ว”


เริ่มต้นมาจากความคิดที่อยากทำธุรกิจด้านอาหาร และโดยส่วนตัวของครูอิ๋วก็เป็นคนที่ชอบทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ต่างๆ ยามว่างจะศึกษาหาความรู้ด้านอาหารและขนมเพิ่มเติมจากตำราอยู่เสมอ บางโอกาสก็จะทำขายเองกับเพื่อนฝูงหรือทำตามลูกค้าสั่ง ด้วยการสะสมอุปกรณ์และประสบการณ์มายาวนาน อาหาร ขนมและเบเกอรี่หลายอย่างจะถูกปรับปรุงเป็นสูตรเฉพาะของตนเอง มีลูกค้าตอบรับในรสชาติและคุณภาพเรื่อยมา ร้านอาหาร “บ้านครูอิ๋ว”  ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ในการเสวยพระกายาหารมื้อกลางวันเป็นการส่วนพระองค์ ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ก่อนเสด็จกลับพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ตรัสว่า “อาหารอร่อยมาก” ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ที่มา http://baankruiw.com/index.php