วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร03 Aug 2017

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

ภาพจากแฟนเพจ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่สันนิฐานว่าท้าวอู่ทองเป็นผู้สร้างขึ้นในสมัย ก่อนอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู สร้างตามลักษณะพระพุทธรูปแบบสุโขทัย พระพุทธไสยาสน์ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศมีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2  ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออกส่วนบริเวณโยรอบของวัดถูกจัดแบ่งเป็นสัดส่วน มีถนนและสถานที่จอดรถกว้างขวางโดยตลอดสองข้างทางจะมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน รวมทั้งยังมีร้านค้า จำหน่ายอาหาร และของที่ระลึก ส่วนบริเวณทางเข้าด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ที่ผลิดอกบานสะพรั่งสวยงามอยู่เสมอ ส่วนด้านในตัววิหารเป็นรูปแบบศิลปกรรมอย่างไทย

นอกจากนี้ยังมีพระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และ พระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์ และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งพระกาฬและพระแก้วสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการอีกด้วย

นอกจากนั้นทางวัดยังมีบริการรถรางพาชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัด เช่น วัดหน้าพระธาตุ วังมัจฉา ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.

การเดินทาง

- รถยนต์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ประมาณ 4 กิโลเมตร

- รถประจำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู, รถสาย 462 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด

ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135