อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน03 Aug 2017
อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน


ด้วยพื้นที่เมืองยุทธศาสตร์การทำสงครามในสมัยอยุธยาทำให้พื้นที่จังหวัด สิงห์บุรีกลายเป็นสถานที่แห่งความทรงที่แสนภูมิใจของชาวไทยต่อวีรกรรมอันหาญ กล้าของชาวบ้านบางระจัน และเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จึงได้มีการสร้าง "อนุสาวรีย์บางระจัน" ขึ้น จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้มานั่งพักผ่อนภายในสวนรุกชาติ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสุดร่มรื่นบนพื้นที่ประมาณ 115 ไร่  กลางสวนโดดเด่นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน พร้อมทั้งสามารถเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์สำคัญได้จาก อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน ซึ่งจัดห้องนิทรรศการอยู่ตลอดโดยแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี

นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน "งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ขึ้น เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวบ้านบางระจันอีกด้วย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

การเดินทางโดยรถประจำทาง สามารถขึ้นรถที่ บขส. ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี สายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี มาลงที่อนุสาวรีย์วีรชนฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 3659 7126