โฮมสเตย์บ้านต้นตาล03 Aug 2017
โฮมสเตย์บ้านต้นตาล


สระบุรีโฮมสเตย์บ้านต้นตาล สระบุรี ตั้งอยู่ที่  บ้านต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  ปัจจุบันชาวบ้านต้นตาล ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน จึงได้จัดสรรพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จัดทำเป็นตลาดขึ้นมาชื่อว่า “ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล” คำว่า “ต้าน้ำ” ก็คือ “ท่าน้ำ” นั่นเอง โดยภายในตลาดมีการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองมากมายให้ได้รับประทานกันและยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนแบบธรรมชาติอีกด้วย

ติดต่อ www.facebook.com/บ้านดงตาล-โฮมสเตย์-394636540706093