วัดมณีบรรพตวรวิหาร03 Aug 2017

วัดมณีบรรพตวรวิหาร

เป็นวัดที่ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีบรรพตวรวิหารจากเดิมที่ชื่อวัดเขาแก้ว ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่พระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐานอยู่ด้านหน้าตรงเชิงบันไดทางขึ้นเขา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สักการะเพื่อเสริมสิริมงคล ,พระพุทธรูปแสนทอง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตากมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ โดยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ,เรือนไทยไม้สักอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณซึ่งแกะสลักจากหินอ่อน และทรงเครื่องตามศิลปะแบบพม่า ,พระธาตุเจดีย์อายุร้อยกว่าปี ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบมอญ มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ ฐานเจดีย์เป็นแบบย่อมุมไม้สิบหก แลงดงาม ,หอพระไตรปิฎกกลางน้ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหอไตรแห่งนี้ทำด้วยไม้ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ลวดลายแกะสลักเลือนรางจนแทบมองไม่เห็น และ ไม่มีการเปิดให้เข้าชมภายใน

ข้อมูลการติดต่อ : ตั้งอยู่ที่ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เบอร์โทร 085-5514341-3

การเดินทาง : จากตัวเมืองตาก มาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 104 มุ่งย้อนไปทางกำแพงเพชร เลยหนองมณีบรรพต และเกาะลอยไปเล็กน้อย วัดอยู่ด้านขวามือ

ที่มา: https://goo.gl/p5GNcN

ที่มาของรูป: https://goo.gl/p5GNcN