องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ หรือฟาร์มโคนมไทย- เดนมาร์ค (อสค.)03 Aug 2017

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ หรือฟาร์มโคนมไทย- เดนมาร์ค (อสค.)

รูปภาพจาก https://www.facebook.com/Farmkonom/

เป็นสถานที่ที่ให้แวะมาสัมผัสวิถีชีวิตโคบาลและวัวนมกันดีกว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวฟาร์ม ติดตามประวัติความเป็นมาของกิจการโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางรอบฟาร์ม ชมฝูงวัวบนทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศร่มรื่น ชมการสาธิตวิธีการรีดนมวัว ทดลองรีดนมวัวด้วยมือ การป้อนนมลูกโค โชว์การคล้องบ่วงบาศของชาวโคบาล ขี่ม้าชมทุ่ง ขับรถเอทีวีชมฟาร์ม

รวมถึงเปิดให้ชมโรงงานนมไทย-เดนมาร์ค ดูกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมทุกขั้นตอนที่กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราชิมกัน

ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็กเปิดปิดเวลา : ทุกวัน เวลา08.00-17.00 น.

โทร. : 0 3634 1435 และ 0 3634 1069

เว็บไซต์ : www.thaidensmilk.com

การเดินทาง

1.โดยรถบัส
เดินทางจากบขส.จังหวัดสระบุรี ใช้รถบัสโดยสาร สาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ป.2 ลง อสค.มวกเหล็ก

2. เดินทางจาก บขส.จังหวัดสระบุรี ใช้รถตู้โดยสาร สายลพบุรี-นครราชสีมา และสายอยุธยา-นครราชสีมา ลง อสค.มวกเหล็ก