อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย03 Aug 2017

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี น้ำตกเจ็ดสาวน้อย นับเป็นสถานที่ท่องเทียวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีไม่แพ้ทุ่งดอกทานตะวัน ในอดีตลำธารสวยสายนี้เคยได้รับการจัดตั้งให้เป็นพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อทางสำนักอุทยานแห่งชาติได้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม และต้องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงได้ถูกยกระดับให้เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ลักษณะของน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ มีทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร บางชั้นมีแอ่งขนาดกว้างที่สามารถลงเล่นน้ำได้

สถานที่ติดต่อ : หมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3622 6431

การเดินทาง1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

จังหวัดสระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน ระยะทาง 108 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ สายตะวัน ออกเฉียงเหนือระยะทาง 113 กิโลเมตร จากตัวเมืองสระบุรีโดยใช้เส้นทางสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพ ผ่าน อำเภอแก่งคอยไปมวกเหล็ก ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรี ถึงทางแยกเข้าสู่ทางหลวงสายมวกเหล็ก-หนองย่างเสือ ระยะทาง 41 กิโลเมตร จากทางแยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยระยะทาง 12 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ด้าน ขวาตรงข้ามวัดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

2. รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพ-สระบุรี หรือกรุงเทพฯ – ลพบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รถจะไปจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งสระบุรี จากนั้นนั่งรถโดยสารสระบุรี-แก่งคอย – มวกเหล็ก ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รถจะไปจอดส่งผู้โดยสารที่หน้าอุทยานแห่งชาติ หรือโดยสารรถ โดยสารเส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ลงที่ตลาด อ.ส.ค. จากนั้นต่อรถโดยสาร ประจำทาง สายสระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็ก ไปลงหน้าอุทยานแห่งชาติ

3.รถไฟ

การเดินทางโดยรถไฟ ต้องนั่งรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ รถจะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีสระบุรี สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็ก จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง สายสระบุรี – แก่งคอย-มวกเหล็ก ไปลงหน้าอุทยานแห่งชาติ