Biz's Coffee03 Aug 2017

Biz's Coffee


(ภาพจาก แฟนเพจ Biz's Coffee)

ร้านกาแฟที่ตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์น หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟสด พร้อมด้วยเบเกอรี่สดและเค้กรสนุ่ม พักผ่อนเย็นสบาย อีกทั้งภายในร้านยังมีบริการ WIFI ฟรีอีกด้วย

ตั้งอยู่ที่ 2/7-8 เยื้อง Makroซ.ข้างธนาคารเกียรตินาคิน ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด