ชุดรูปหล่อมงคลครอบแก้ว ตั้งบูชาหน้ารถป้องกันภัย แคล้วคลาด30 Dec 2022

ในช่วงก่อนการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนระหว่างวันหยุด สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัว การตรวจเช็กสภาพรถก่อนการเดินทางและเตรียมความพร้อมของผู้ขับนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพ แต่ถ้าหากต้องการเสริมความมั่นใจระหว่างการเดินทางไกล ก็สามารถพกพาวัตถุมงคลและเครื่องรางที่ศรัทธาได้ เพื่อเป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้คอยช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์อันตรายต่าง ๆ 

ซึ่งวัตถุมงคลที่ ThailandPostMart นำมาฝากกันในช่วงเทศกาลนี้คือ ชุดรูปหล่อมงคลครอบแก้ว สำหรับตั้งบูชาหน้ารถ ที่เชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัย แคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง รวมถึงช่วยเสริมมงคลในด้านต่าง ๆ กับผู้บูชาได้อีกด้วย จะมีรูปหล่อชุดใดบ้าง ไปดูกันเลย

รูปหล่อมงคล ชุดพระพุทธรูป 

เสริมอำนาจ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ถือเป็นพระพุทธรูปปางสำคัญทางพุทธศาสนา ด้วยตำนานเมื่อครั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ได้มีหมู่มารมารังควาญ แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนกระแสน้ำพัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้น ผู้คนจึงนิยมบูชาพระพุทธรูปปางนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้ชนะกิเลสที่เกิดขึ้นทั้งในใจและสิ่งรอบกาย ไม่พ่ายแพ้ต่อศัตรูภัยพาล อุปสรรคทั้งปวง

เช่าบูชา คลิก  

หลวงพ่อโสธร 

หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกเล่าขานถึงตำนานที่แสดงถึงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ว่าได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมาพร้อมกับพระพุทธรูป 3 องค์และผุดขึ้นเมื่อผ่านแม่น้ำแม่กลอง คลองบางพลี และแม่น้ำบางปะกงทีละองค์ มาจนถึงบริเวณหน้าวัดหงส์ (ชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นวัดโสธร) ก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์เมื่อไม่สามารถอัญเชิญพระพุทธรูปองค์สุดท้ายขึ้นมาบนฝั่งได้ ก่อนได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำจนสำเร็จในที่สุด หลวงพ่อโสธรจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามาจนถึงปัจจุบัน เพราะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ สมหวังดั่งใจปรารถนา และช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

เช่าบูชา คลิก 

องค์พระพุทธชินราช

องค์พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง รวมถึงยังเป็นพระพุทธรูปพิมพ์ที่นิยมจำลองสูงสุดในประเทศไทย ประชาชนชาวไทยจึงให้ความศรัทธาและมักแวะสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก ด้วยพุทธคุณที่เป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งเมตตามหานิยม ส่งเสริมการค้าขาย และช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทุกด้าน

เช่าบูชา คลิก 

รูปหล่อมงคล เซตมหาเทพ 

ปัดเป่ารักษาโรคภัย เสริมสติปัญญาในการใช้ชีวิต ประสบความสำเร็จทุกด้าน

องค์พระพิฆเนศ 

พระคเณศ หรือ "พระพิฆเนศ" เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่คนไทยนับถือบูชาที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู ด้วยความเชื่อว่าพระองค์มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทั้งปวง อีกทั้งได้รับคำกล่าวว่าทรงเป็นองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง ผู้ที่นับถือจึงมักสักการะบูชาพระพิฆเนศและขอพรในเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในหน้าที่การงานไปจนถึงเรื่องเงินทองโชคลาภ 

อ่านบทความ พระพิฆเนศ องค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บูชายังไงให้สมหวังทั้งเรื่องงานและเรื่องเงิน ได้ที่นี่

เช่าบูชา คลิก แบบเนื้อทองเหลืองและ แบบเนื้องทองเหลืองรมดำ

องค์พระศิวะ 

พระศิวะเป็นหนึ่งในเทพตรีมูรติ ผู้มีอำนาจสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ที่คอยประทานพรแก่ผู้ที่หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรม ให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังและช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากผู้ที่นับถือ แต่หากเมื่อประพฤติไม่ดีก็จะส่งผลร้ายทันที นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศวรและเป็นพระสวามีของพระอุมาเทวีอีกด้วย

เช่าบูชา คลิก 

องค์พระวิษณุ 

พระวิษณุเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดเช่นเดียวกันกับองค์พระศิวะ โดยพระวิษณุเป็นเทพที่ทำให้โลกสงบสุขมีความร่มเย็น คอยขจัดเหล่ามาร สิ่งชั่วร้ายอุปสรรคทั้งปวง และทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิต บันดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ 

เช่าบูชา คลิก 

รูปหล่อมงคล เซตพระมหากษัตริย์ และ ปูชนียบุคคล 

เสริมด้านการค้า การงาน การเงิน ปกป้องคุ้มภัย

เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

“เสด็จเตี่ย” นี้เป็นสมญานามที่ประชาราษฎร์พร้อมใจใช้เรียก “เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์” ด้วยพระเมตตากรุณาที่มีต่อประชาราษฎร์ที่เห็นได้จากการทุ่มเทปฏิบัติราชการในราชนาวีไทย และทรงเป็นหมอพรของชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มากกว่านั้นมีผู้กล่าวว่า ท่านคือฆราวาสจอมขมังเวทย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาจากเกจิศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนจึงมักสักการะขอพรในเรื่องการค้า การงาน การเงิน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการเรียน

เช่าบูชา คลิก องค์ใหญ่ และ องค์เล็ก 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ดำ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อมีสิริพระชนมายุ 50 พรรษา พระองค์ทรงเป็นมหาราชของไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงกอบกู้เอกราชให้คนไทยจากชาติอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ ชาวไทยหลายคนจึงให้ความเคารพพระองค์ในฐานะมหากษัตริย์ชาตินักรบผู้กอบกู้เอกราชแผ่นดิน และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเสริมในเรื่องบารมีและปัดเป่าภัยอันตรายจากศัตรูทุกแห่งหน

เช่าบูชา คลิก

องค์ชีวกโกมารภัจจ์

“หมอชีวก” หรือชื่อเต็มว่า “ชีวกโกมารภัจจ์” เป็นหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร  และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าอีกด้วย ผู้คนไม่น้อยจึงให้ความศรัทธาและมักบนบานศาลกล่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและความปลอดภัย

เช่าบูชา คลิก 

รัชกาลที่ 9

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและทรงดำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน จึงเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

เช่าบูชา คลิก

รูปหล่อมงคล เซตพระเกจิอาจารย์ 

ช่วยปกปักรักษา เสริมมงคล เมตตามหานิยม เรียกโชคลาภ 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 

“หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ที่แม้ท่านจะละสังขารไปตั้งแต่ปี 2558 ยังคงมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นับถือเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ด้วยคุณงามความดีของท่านในการบริจาคเงินเพื่อเป็นปัจจัยสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวว่าหลวงพ่อคูณถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่อง ผู้ที่นับถือบูชามักได้รับการปกปักรักษา คุ้มภัยจากสิ่งต่าง ๆ เมตตามหานิยม และอื่น ๆ อีกมากมาย

เช่าบูชา คลิก 

หลวงปู่โต สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 

“สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี”  ถืออริยสงฆ์ที่โด่งดังที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน มีชื่อเสียงในด้านการสำเร็จวิปัสสนาญาณกรรมฐานขั้นสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ค้นพบ พระคาถาชินบัญชร บทสวดมนต์ที่สามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายได้ 10 ทิศ จึงได้รับความเคารพเลื่อมใสจากผู้คนมากมาย เพราะช่วยให้ผู้บูชาประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชคลาภ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงภัยอันตรายต่าง ๆ

เช่าบูชา คลิก องค์เล็ก และ องค์ใหญ่  

องค์หลวงปู่ทวด

“หลวงปู่ทวด” หรือ “สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์” เป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" และ "หลวงปู่ทวดวัดช้างให้"ซึ่งผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อว่าบารมีหลวงปู่ทวดจะช่วยคุ้มครองให้ผู้บูชาแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง 

นอกจากนี้ผู้คนยังเชื่อด้วยว่ากุมารเทพที่เลื่องลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่าง "ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์" แห่งวัดเจดีย์ นั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดที่คอยเฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ภายในวัดเจดีย์ไว้

อ่านบทความ บูชา "ไอ้ไข่" ให้โชค วิธีบูชาไอ้ไข่ ขออะไรจัดให้เลย ได้ที่นี่ 

เช่าบูชา คลิก องค์ทองเหลือง และ องค์ดำ 

ความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษา ผู้ที่บูชาจากสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพราะนอกจากจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วยังทำให้ทุกคนระลึกถึงการมีสติอยู่เสมอในทุกการกระทำเพื่อป้องกันเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท ขอบคุณที่มา

https://www.carsome.co.th/news/

https://www.facebook.com/legendsiampattaya/

https://www.onab.go.th/th/

https://www.finearts.go.th/

https://www.naiin.com/

https://www.komchadluek.net/amulet/

https://www.tnews.co.th/

https://www.prachachat.net/general/

https://ka.mahidol.ac.th/

https://workpointtoday.com/