ย้อนวันวาน ส่งความสุขทางไกล วันไปรษณีย์โลก (World Post Day)09 Oct 2022

แม้ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารแบบทางไกลสามารถทำได้ ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว แต่การไปรษณีย์ทั่วโลกก็ยังคงทำหน้าที่ส่งความสุขให้กับทุกคนเรื่อยมา รวมถึงไปรษณีย์ไทยเองที่มีการปรับตัวรับกับธุรกิจ E-Commerce ในการขนส่งพัสดุสินค้า และเมื่อมารวมจุดแข็งที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ อย่างการส่งของแบบไม่จำกัดระยะทางและบุรุษไปรษณีย์นำส่งสุดเก๋าที่มีความชำนาญ จัดเจนในเส้นทางทุกแห่งหน เหตุนี้จึงทำให้ไปรษณีย์ไทยยังคงครองใจคนไทยและมีบทบาทสำคัญในประเทศไทยไม่เคยเสื่อมคลาย

วันนี้ ThailandPostMart  ขอพาทุกคนมาย้อนวันวาน และระลึกถึงความสำคัญของ "วันไปรษณีย์โลก"  ซึ่งนับเป็นวันสำคัญของหน่วยงานที่เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างผู้คนมาตั้งแต่อดีตไปพร้อม ๆ กัน

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก World Post Day 

วันไปรษณีย์โลกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์ทั่วไป (General Postal Union) หรือสหภาพสากลไปรษณีย์ : Universal Postal Union (UPU) ในปัจจุบัน และได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  ให้การแลกเปลี่ยนไปรษณีย์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีมาจนทุกวันนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมด้วยเช่นกัน

โดยถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีสหภาพไปรษณีย์สากล การแลกเปลี่ยนไปรษณีย์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความซับซ้อน จึงมีการเรียกร้องให้มีการประชุมนานาชาติในเรื่องนี้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2417 ที่ได้มีการจัดงานประชุมที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นและจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จ 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2512 สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม เป็นวันไปรษณีย์โลก (World Post Day) และประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของบริการไปรษณีย์ที่ยังคงมีต่อสังคมและประชาชนผู้ใช้บริการ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการดำเนินการจัดงานวันไปรษณีย์โลก พร้อมกับมีการจัดสร้างแสตมป์ชุดวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคมทุก ๆ ปีด้วย

ThailandPostMart ขอพาทุกคนไปดูตราไปรษณียากรชุดพิเศษ วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีปัจจุบัน 2565 (ยกเว้นปี 2563 ไม่มีการจัดสร้างแสตมป์) ที่เป็นเสมือนการบันทึกเรื่องสำคัญและบทบาทของไปรษณีย์ไทยในแต่ละปีไปด้วยกัน

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2557

ภาพกราฟิกแสตมป์สื่อถึงประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ล้วนแต่มีใบหน้ายิ้มแย้มเต็มไปด้วยความสุขที่ได้รับจากบริการเครือข่ายของไปรษณีย์ในทุกมุมโลก ตลอดจนมีบุรุษไปรษณีย์ไทยอยู่ล้อมรอบคนทั่วโลกอันแสดงถึงศักยภาพของ "ไปรษณีย์ไทย" ที่มีเครือข่ายให้บริการเชื่อมโยงไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2558

ภาพกราฟิกแสตมป์ในดีไซน์การ์ตูนรูป “คนไปรษณีย์” ถือกล่องพัสดุวิ่งข้ามขอบโลก สะท้อนภาพลักษณ์ในบทบาทใหม่ไปรษณีย์ไทยในโลกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ นำเสนอหลากหลายนวัตกรรมบริการบนเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก สมดังความมุ่งมั่นให้เป็น “เครือข่ายขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่เวทีโลก” 

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2559

ภาพกราฟิกแสตมป์แสดงถึงภาพภารกิจต่าง ๆ ของไปรษณีย์ ทั้งการขนส่งและการสื่อสาร ที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของประชาชน โดยใช้เครื่องหมายอินฟินิตี้ พาดผ่านภารกิจทั้งหลายบนดวงแสตมป์ทั้ง 2 ดวงติดกัน เพื่อสื่อถึงกิจการไปรษณีย์ที่จะอยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืน

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2560

ภาพกราฟิกแสตมป์ออกแบบภายใต้แนวคิด "มากกว่าการส่งคือการให้" ในรูปคนสองคนแทนผู้ให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการ เพื่อสื่อถึงความรู้สึกที่มากกว่าการส่งคือการให้ พร้อมทั้งสัญลักษณ์การให้บริการไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง ภาพผลไม้และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งสื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการบริการไปรษณีย์ถึงประชาชนผู้รับบริการในชุมชน

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561

ภาพกราฟิกแสตมป์สื่อถึงพันธกิจสำคัญของไปรษณีย์ไทย ในการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเศรษฐกิจของชุมชนออกสู่ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ดังคำขวัญที่ว่า "เครือข่ายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก" และเพื่อรองรับความก้าวหน้าที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นำไปสู่บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองเองได้ตลอดไป ตามการดำเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ "การสื่อสารแห่งประเทศไทย" 

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2562

ภาพกราฟิกแสตมป์สื่อถึงโครงการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 145 ปี สหภาพสากลไปรษณีย์ในปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม และตระหนักถึงความสำคัญของการไปรษณีย์ที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปจนถึงระดับธุรกิจโลก  

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2564

ภาพกราฟิกแสตมป์สื่อถึงบุคลากรของไปรษณีย์ไทยที่ปฏิบัติภารกิจในการลำเลียงเวชภัณฑ์เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนบทบาทภาระหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจไทยให้สามารถดำเนินต่อไปได้ในสภาวะวิกฤติดังกล่าว

ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2565

ภาพกราฟิกแสตมป์สื่อถึงการให้บริการของไปรษณีย์อยู่บนลูกโลกที่มีทั้งกลางวันและกลางคืน แสดงออกถึงการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไปรษณีย์ ที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และสังคมไว้ด้วยกัน 

เนื่องในโอกาสวันไปรษณีย์โลก (World Post Day) 9 ตุลาคม ในปี 2565 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้มีการเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกในชุด “วันไปรษณีย์โลก” 2565 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม และชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการไปรษณีย์ที่มีบทบาทต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง โดยสามารถสั่งซื้อเพื่อเป็นที่ระลึก บนเว็บไซต์ ThailandPostMart ได้ที่ https://bit.ly/3RHP1ZX


ที่มา

https://www.thailandpost.co.th/

https://hilight.kapook.com/

https://th.wikipedia.org/

https://guru.sanook.com/

https://e-library.siam.edu/

https://www.ryt9.com/