แจ้งร้านค้าการเพิ่มข้อมูลสินค้า14 Jul 2022

ร้านค้าที่ทำการเพิ่มสินค้าก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลต้องเพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ในข้อมูลสินค้า

  1. 1.ขนาดความกว้างของสินค้า
  2. 2.ขนาดความยาวของสินค้า
  3. 3.ขนาดความสูงของสินค้า