ThailandPostMart เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕21 Jun 2022

ไปรษณีย์ไทยเปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษ ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสั่งจองบนเว็บไซต์ ThailandPostMart ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษ รัฐบาลเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป 

เปิดสั่งจองผ่าน thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่งจองสินค้า คลิก https://www.thailandpostmart.com/product/1015290000015/

จัดส่งเข็มที่ระลึก ฯ จะเริ่มทยอยการจัดส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และใช้ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน ๑๕ วันทำการ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับลำดับในการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก

คุณลักษณะเฉพาะของเข็มที่ระลึกและกล่องบรรจุ

๑. คุณลักษณะเฉพาะของเข็มที่ระลึก 
จัดทำด้วยวัสดุทองเหลือง แข็งแรงทนทาน ขึ้นรูปแบบตามตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาดความสูงประมาณ ๔ x ๒.๗ เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พื้นด้านหน้าและหลังเป็นลายรัศมี ขอบสีทอง อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ลงยา ตัวอักษร “ส” สีฟ้า ตัวอักษร “ก” สีขาว กรอบรูปหัวใจ ขอบสีทอง ลงยาสีแดง พื้นลงยาสีน้ำเงิน ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี ขนาบซ้าย ขวา พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว ๗ ชั้น รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา เลขไทย "๙๐" ลงยาสีฟ้า ภายใต้มาลัยหัวใจ ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕" ด้านหลัง จารึกตัวอักษร "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕" เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อคใช้วัสดุทองเหลืองชุบทอง         
            
๒. คุณลักษณะกล่องบรรจุ 
จัดทำด้วยกระดาษอาร์ตอัดลายความหนา ๑๒๐ แกรม เคลือบสีฟ้า หุ้มพลาสติกขึ้นรูปทรงกล่อง ขนาดความสูงประมาณ ๖.๓ x ๖.๗ x ๒.๘ เซนติเมตร ฝากล่องด้านบนประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิมพ์ด้วยสีทอง ด้านข้างในกล่องเป็นสีขาวงาช้าง