โฮมสเตย์ บ้านหวายหลึม03 Aug 2017

โฮมสเตย์ บ้านหวายหลึม


ที่พักโฮมสเตย์ ผสมผสานวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งการทำผ้าไหมทอมือ,ผ้าฝ้าย,สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว,ผักปลอดสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆทั้งอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ โดยนอกจากจะได้พักผ่อนในที่พักแล้ว ยังมีการแสดงพื้นบ้านและฐานการเรียนรู้เป็นกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกด้วย

ตั้งอยู่ที่ ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

โทร. 087 - 8573352

(ภาพจาก แฟนเพจ โฮมสเตย์ บ้านหวายหลึม)