ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด02 Aug 2017(ภาพจาก: เว็บไซต์Museumthailand.com)

ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาแห่งใหม่ ทันสมัยโดดเด่นเน้นเอกลักษณ์ภาคอีสาน เริ่มเปิดให้บริการแล้วบางส่วน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๒ ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 043 - 569340