พระปางประจำวันเกิด กับประวัติความเป็นมาที่หลายคนยังไม่รู้20 Apr 2022

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และคนไทยส่วนใหญ่กว่า 94 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาพุทธ วัดวาอารามต่าง ๆ จึงเป็นอีกสิ่งที่เราคุ้นตาและพบเห็นอยู่ได้ทั่ว ๆ ไป ในแทบทุกพื้นที่ รวมถึงพระประทานหรือพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยและคุ้นชินในวิถีของชาวพุทธไปแล้ว และอีกสิ่งที่เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องเคยสักการะ เคารพบูชาอยู่เป็นประจำ อย่าง “พระประจำวันเกิด” ซึ่งเป็นปางที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปในแต่ละวัน พี่ไปร ฯ จึงอยากพาทุกคนไปไขความลับ ประวัติของพระประจำวันเกิดว่ามีความเป็นมาอย่างไร เราจะพาไปรู้จักกัน

วันอาทิตย์ : พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ลักษณะอยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ระหว่างบริเวณหน้าตัก ตาทั้งสองข้างลืมขึ้นและเพ่งมองไปด้านหน้า โดยมีที่มาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนั้น และได้ประทับเสวยวิมุตติสุข หรือ “สุขที่เกิดจากความสงบ” ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน และไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์และมองอยู่เป็นเวลา 7 วันโดยที่ตาไม่กระพริบเลย ซึ่งทำให้สถานที่นี้ถูกเลยว่า “อนิมิสเจดีย์” 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันอาทิตย์ น่าจะเป็นเพราะการยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษา (การพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ดาวพระเคราะห์ ๙ ดวงเป็นเกณฑ์) และดวงอาทิตย์ยังมีความหมายถึงดวงตาด้วย 

พระพุทธรูปปางถวายเนตร : https://bit.ly/3QOBLnk

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ
ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ
ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม,
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

สวดวันละ 6 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรที่จะใช้สิ่งของที่มีสีเป็นมงคล ทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับนั้นควรเป็นสีแดง จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ สีม่วง สีเขียว สีเทา สีเมฆหมอก และสีดอกรัก ยกเว้นสีน้ำเงิน

วันจันทร์ : พระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร 

ลักษณะปางห้ามญาติ จะยกเพียงมือขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกเพียงข้างเดียวเท่านั้น ความเป็นมาคือการห้ามญาติระหว่างญาติฝั่งบิดาและมารดา ในการทะเลาะกันแย่งแม่น้ำโรหิณี ส่วนลักษณะของปางห้ามสมุทรคือจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาบริเวณหน้าอก ความเป็นมาคือ ทรงแสดงพุทธปาฏิหารย์เพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าชฎิลทั้งหลาย ด้วยการห้ามฝน ห้ามลม ห้ามพายุ และห้ามน้ำไม่ให้ท่วมบริเวณที่ประทับ เพื่อทำให้พวกชฎิลเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวก 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันจันทร์ น่าจะเป็นเพราะดวงจันทร์เป็นดาวประจำธาตุน้ำ และหมายถึงญาติพี่น้อง ปางนี้จึงเป็นปางที่ช่วยเรื่องการห้ามสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามา

พระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร  : https://bit.ly/3weGMMx

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดวันละ 15 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคร้ายทั้งปวง นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรใช้สิ่งของและบ้านเรีอนเป็นสีขาว สีเหลืองอ่อน เป็นดีที่สุด ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ คือ สีเขียว สีดำ สีกรมท่า และสีน้ำเงิน ยกเว้นสีแดง

วันอังคาร : พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน

ลักษณะปางจะอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงด้านขวา มือขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร มือซ้ายวางแนบลำตัว และพระบาททับซ้อนกัน พระพุทธรูปปางนี้มาจากการตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์ และตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นมาอีก การสร้างปางนี้จึงเป็นการรำลึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันอังคาร น่าจะเป็นเพราะดาวอังคารถือเป็นดาวมรณะ และพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคารด้วย จึงเป็นปางที่ต้องการให้ระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่อย่างสงบสุข 

พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน : https://bit.ly/3kwplV2

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา
คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 8 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้เกิดผลดีกับชีวิต นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันอังคาร ควรใช้สิ่งของและมีบ้านเรือนเป็นสีชมพู หรือ สีแดงหลัว ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ สีดำ สีกรมท่า สีน้ำเงินแก่ สีเหลือง และสีแดง ยกเว้นสีขาวนวล

วันพุธ : พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร (พุธกลางวัน)

ลักษณะปางจะอยู่ในอิริยาบถยืนอุ้มบาตรไว้ ปางนี้มาจากเมื่อคั้งที่ได้แสดงปาฏิหาร์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าญาติ ๆ ทำให้ลดทิฐิลง พร้อมทั้งมีการเทศนา แต่ญาติไม่มีใครได้ถวายอาหารให้เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกจะต้องฉันอาหารที่เตรียมไว้ในวัง แต่พระพุทธองค์ได้พาเหล่าพระสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ชาวบ้านจึงได้เห็นพระจริยาวัตรขณะอุ้มบาตรโปรดสัตว์ จึงสรรเสิญ 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพุทธ น่าจะเป็นเพราะดาวพุธ เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเดินทางและอาหารต่าง ๆ จึงทำให้เมื่อบูชาปางนี้จะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร : https://bit.ly/3CXKiin

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ
วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ
ปะริตตันตัมภะณามะเห

สวดวันละ 17 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้ความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ควรใช้สิ่งของและมีบ้านเรือนเป็นสีเขียว หรือสีเขียวใบไม้ ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ สีเหลือง สีเทา สีดอกรัก สีเมฆหมอก สีขาวนวล ยกเว้นสีม่วง


วันพฤหัส : พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบทนั่งสมาธิ มือขวาวางทับมือซ้ายบนหน้าตัก ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือคือวันวิสาขบูชา 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพฤหัส น่าจะเป็นเพราะ ดาวพฤหัสเป็นดาวที่หมายถึงความสำเร็จ และสติปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทและเหล่าเวไนยสัตว์ ทำให้มีความสอดคล้องกับดาวพฤหัสนั้นเอง

 พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ : https://bit.ly/3wbuepp

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ
กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา
ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา
จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา
ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สวดวันละ 19 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญ นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้สิ่งของและบ้านเรือนเป็นสีเหลือง หรือสีไพล ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว ยกเว้นสีโทนเข้ม คือ ดำ สีกรมท่า และสีน้ำเงินแก่

วันศุกร์ : พระพุทธรูปปางรำพึง 

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาถยืน และมือทั้งสองข้างวางอยู่บนอก ในลักษณะมือขวาทับมือซ้าย เป็นปางที่มาจากการที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และคิดได้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จึงคิดจะไม่สั่งสอนธรรมแก่มนุษย์แล้ว แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนชาวโลกอีกครั้งโดยบอกว่ายังมีมนุษย์ที่กิเลสเบาบางที่ยังจะฟังธรรมอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นด้วยจึงหันกลับมาสั่งสอนธรรมต่อไปจนเสด็จปรินิพพาน 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันศุกร์ น่าจะเป็นเพราะดาวศุกร์เป็นตัวแทนเกี่ยวกับโลกีย์ ที่ต้องใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ต้องคิดถึงเรื่องธรรมะที่ต้องเผยแพร่เป็นเรื่องที่สวนทางกับจิตใจมนุษย์ แต่นั้นจะทำให้มนุษย์ตระหนักคิดได้ว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าลุ่มหลงไปกับกิเลส

พระพุทธรูปปางรำพึง : https://bit.ly/3whpvm5

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต
อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ
มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 21 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุขในชีวิต สมหวังในทุกด้าน นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ควรใช้สิ่งของและบ้านเรือนเป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงินแก่ ส่วนสีที่ดีรองลงมาคือ สีขาวนวล สีม่วง และสีเหลือง ยกเว้นสีเทา สีเมฆหมอก สีดอกรัก

วันเสาร์ : พระพุทธรูปปางนาคปรก

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ โดยมีพญานาคราชขดร่างเป็นวงกลมจนเป็นบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร เพราะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วได้นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้นฝนตกลงมาไม่หยุดได้มีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่า “มุจลินท์นาคราช” ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการขนดร่างเป็นวงกลม 7 รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้ และเมื่อฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันเสาร์ น่าจะเป็นเพราะ วันเสาร์เป็นวันแข็งและดาวเสาร์ก็เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ คนที่เกิดวันนี้จึงมีลักษณะดวงอาภัพ จึงให้ปางนาคปรกเป็นปางประจำวัน เพื่อที่จะได้เหมือนให้พญานาคปรก คุ้มครองปกป้องให้พ้นทุกข์ภัยต่าง ๆ 

พระพุทธรูปปางนาคปรก : https://bit.ly/3HhjtIc

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

สวดวันละ 10 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญในระยะยาว นอกจากนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ควรใช้สิ่งของและบ้านเรือนเป็นสีดำหลัว หรือสีม่วง ส่วนสีที่ดีรองลงมา คือ สีเทา สีเมฆหมอก และสีดอกรัก สีน้ำเงิน ยกเว้นสีเขียว

เป็นยังไงกันบ้างกับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ThailandPostMart เอามาฝากกัน ใครเกิดวันไหนก็สามารถเช่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปบูชากันที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือสายบุญคนไหนอยากเช่าซื้อสินค้าวัตถุมงคลอื่น ๆ ThailandPostMart ก็จัดมาให้ แค่คลิก https://bit.ly/3Hfb6go  วัตถุมงคลก็พร้อมส่งตรงให้ได้บูชากันถึงหน้าบ้าน เพราะ ThailandPostMart เว็บไซต์ของดีทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ

ขอบคุณข้อมูล

http://www.culture.go.th/

https://www.wreathmala.com/

https://www.medtua.com/