เขานอก โฮมสเตย์02 Aug 2017

เขานอก โฮมสเตย์

เขานอกโฮมสเตย์ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเกาะช้างฝั่งตะวันตก สเน่ห์ของบ้านบางเบ้า คือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในทะเลทุกหลังคาเรือน แต่สำหรับเขานอกโฮมสเตย์ตั้งแยกตัวจากหมู่บ้านบางเบ้า อย่างชัดเจน โดยตั้งโดนเด่นอยู่บริเวณเขานอก เขานอกโฮมสเตย์เป็นบ้านหลังแรกที่ตั้งอยู่ปากอ่าว บ้านบ้านบางเบ้า มองเห็นทัศนียภาพของบ้านบางเบ้าได้อย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของบ้านพักกลางทะเล

ข้อมูลการติดต่อ : 50 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โทร 08 6603 4093

การเดินทาง :จากตัวเมืองตราด ตรงไปท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ นั่งเรือข้ามฟากไปเกาะช้างประมาณ 45 นาที ถึงเกาะช้าง จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปหมู่บ้านบางเบ้า จะพบเขานอกโฮมสเตย์

ที่มา : https://goo.gl/L9kQ1j