ร่วมตอบแบบสอบถามการใช้บริการ THAILANDPOSTMART ลุ้นรับไปเลย!! กระเป๋าผ้าไปรษณีย์ไทย18 Feb 2020

เพราะเสียงจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ   www.ThailandPostMart.com  มีความหมายต่อการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา


ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีวัตถุประสงค์จะสำรวจความต้องการและปัญหาของลูกค้าต่อการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น THAILANDPOSTMART เพื่อนำผลสำรวจมาพัฒนา/ปรับปรุงบริการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการทุกท่าน กรุณากรอกแบบสอบถามข้างท้ายนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 


สามารถตอบแบบสอบถามได้ ผ่านทาง

https://forms.gle/y3d3LLKzcQwJMwbM9


หรือสแกนผ่านทาง QR CODE

พิเศษสุดสำหรับ 100 ท่าน !! ลูกค้าที่ตอบข้อมูลครบถ้วน ลุ้นรับไปเลย กระเป๋าผ้าจากไปรษณีย์ไทย

____________________________

ขอขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของเรา

ขอบคุณค่ะ