ไปรษณีย์ไทย เปิดสั่งจองเหรียญหลวงพ่อเงิน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ผ่านช่องทางออนไลน์ ThailandPostMart.com24 Dec 2019

   

ไปรษณีย์ไทย รับเป็นตัวแทน เปิดสั่งจองและจัดส่งวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อเงิน จารึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” จารึกด้านหลัง เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จำนวน 8 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยสามารถสั่งจองผ่าน ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และ ช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

   

1.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่  เนื้อเงิน   

2.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่  เนื้อนวะ  

3.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่  เนื้อทองทิพย์  

4.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด รูปไข่  เนื้อทองแดง  

5.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่  เนื้อเงิน  

6.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่  เนื้อนวะ  

7.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่  เนื้อทองทิพย์  

8.เหรียญหลวงพ่อเงิน ชนิด จอบใหญ่  เนื้อทองแดง  

  

หน่วยงานที่จัดสร้าง

- โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระยะเวลาการรับสั่งจองระหว่างวันที่ 

- ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันทำพิธี

- พิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ อุโบสถวัดท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

กำหนดวันจัดส่งวัตถุมงคลให้แก่ผู้สั่งจอง 

- ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (จัดส่งตามที่อยู่เท่านั้น)

  

สั่งซื้อสินค้า : https://www.thailandpostmart.com/promotion/343/