กรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบของขวัญปีใหม่ผู้ประกอบการ จับมือ SME D Bank – ไปรษณีย์ไทย พาสมุนไพรไทย ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล19 Dec 2019

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าหาภาคีร่วมวางแผน เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลได้อย่างมั่นใจ ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ผ่านโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และประสาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดโปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ 25% สำหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกรายการ ในร้านค้า Thai Herbal Pavilion Online Shop ผ่านช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ณ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับผู้ประกอบการสมุนไพรไทย เพื่อเสริมความพร้อมในการขยายธุรกิจให้เข้มแข็ง    โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย สิทธิพิเศษต่างๆ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้ถึงพร้อมด้วยการสนับสนุนและผลักดันจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนางสมร  เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ 25% สำหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกรายการ ในร้านค้า Thai Herbal Pavilion Online Shop โดยคาดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อมอบให้แก่กันเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะมาถึงทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ www.thailandpostmart.com ได้จัดโปรโมชั่นลด 25% สำหรับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกรายการในร้านค้า Thai Herbal Pavillion Online Shop ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563 เท่านั้น

สั่งซื้อสินค้า :  https://www.thailandpostmart.com/promotion/339/