รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ ตรวจราชการ โครงการ ระบบร้านค้าดิจิทัลชุมชน (Point of Sale POS) ณบริษัทอินทผาลัม12 Nov 2019

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด


วันที่ 11  พฤศจิกายน 2562  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  และนางสมร  เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ โดยหนึ่งในนั้น ได้ไปตรวจราชการ ที่วิสาหกิจชุมชนบริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมขนที่มีการรวมตัวของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอินผลัมในภาคตะวันตกและจากทั่วประเทศราว 150 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce เมื่อปลายปี 2561 ทำตลาดสินค้าแปรรูปภายใต้แบรนด์ตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

    ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการร้านค้าดิจิทัลชุมชน ได้ติดตั้งระบบบริหารร้านค้าปลีก (Point of Sale : POS) ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนผ่านการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อศักยภาพในการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์
 "สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง หลัก ๆ คือ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้น ผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริง ดังนั้น การนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งการถ่ายภาพ การเขียนรายละเอียดสินค้าและการเล่าเรื่องราว ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการผลิต และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่ทราบช่องทางการกระจายสินค้าออนไลน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดให้พื้นที่ข้างเคียงสามารถร่วมกระจายสินค้าได้ด้วย จะทำให้สามารถสร้างระบบการขายสินค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ สุดท้ายคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของชุมชนให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า"  นายพุทธิพงษ์กล่าว 

 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองขุย ตั้งอยู่อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีสินค้าชุมชนที่โดดเด่น คือ ตะกร้าสาน ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำหมักชีวภาพ ขนมเบเกอรี่ ขนมทองม้วน ข้าวสาร พริกแกง น้ำดื่ม และขนมนางเล็ด ผลการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ การใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อสร้างเพจสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ การสร้างอีเมล การลงข้อมูลในยูทูบ ให้กับเยาวชนทุกหมู่บ้าน และร่วมมือกับอำเภอพนมทวนในการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ให้ความรู้ด้าน ICT การค้นคว้าข้อมูลด้านการเกษตร และการตลาด
  ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ และชาวบ้าน พร้อมให้กำลังใจในการทำงานและขอให้ยังคงทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป โดยกระทรวงฯ มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบท สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชนในสถานที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่งของการทำงานตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งรัดสร้างความพร้อมให้ภาคประชาชน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จากการสร้างโอกาส มาเป็นการเพิ่มคุณค่า ภายใต้ชื่อ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน"  เพื่อเป็นช่องทางการรับบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ