ไปรษณีย์ไทย จับมือ STeP เปิดตัว “ละพูน” ผลิตภัณฑ์ลำไยอบกึ่งแห้งครั้งแรกในประเทศไทย ช่วยเพิ่มมูลค่า และช่วยเหลือเกษตรกร26 Jul 2019


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด “นวัตกรรมลำไย...ล้ำลำ” เพิ่มสุข@หละปูน ชูนวัตกรรมแปรูปสินค้าเกษตรรูปแบบ"อบกึ่งแห้ง" ที่ทำให้มีรสสัมผัสเหมือนกับรับประทานลำไยสดครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นโมเดลในการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำพร้อมหนุนลำไยอบกึ่งแห้ง"ละพูน" บุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของไปรษณีย์ไทยโดย ”นวัตกรรมลำไย...ล้ำลำ” เพิ่มสุข@หละปูน เป็นความร่วมมือระหว่าง ไปรษณีย์ไทย และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นนวัตกรรม “อบกึ่งแห้ง” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใด้การดำเนินโครงการ"ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม...แผ่นดินทอง" และถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง พัฒนาผลผลิตจนเกิดเป็นลำไยอบกึ่งแห้งแบรนด์ “ละพูน” เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูน ให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งแบบเดิมๆ ที่อยู่ในตลาด และสามารถกระจายสู่ตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในไทย และต่างประเทศผู้สนใจผลิตภัณฑ์ลำไยอบกึ่งแห้ง “ละพูน” และสินค้าไปรษณีย์อร่อยทั่วไทย สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.ThailadPostMart.com ส่งฟรีทั่วประเทศ