การแต่งกาย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชนทั่วไป24 Apr 2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีข้อควรรู้เรื่อง การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีได้ดังนี้

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชนทั่วไปตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีจะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย ซึ่งจะยาวไปถึงช่วงปลายปี 2562)

มีกำหนดการโดยย่อคือ วันที่ 4 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  เริ่มจากพระบรมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จากนั้นเสด็จกลับพระบรมหาราชวัง

ช่วงเย็นวันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

จากกำหนดการโดยย่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พสกนิกรจะสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จได้ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม ซึ่งจะต้องระวังเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมกับงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีลวดลายหรือตราสัญลักษณ์ก็ได้ (แต่หากเป็นเสื้อที่มีตรารัชกาลใหม่จะเหมาะสมมากกว่า)สวมกางเกงสุภาพขายาว และไม่ใส่กางเกงยีนส์สำหรับผู้หญิงสามารถสวมใส่กระโปรงได้ ซึ่งเหมาะสมที่สุดคือไม่ควรสั้นเหนือเข่าขึ้นไป

นอกจากการแต่งกายในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 แล้ว ทางรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานราชการต่างๆ ได้รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยใส่เสื้อสีเหลืองต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะพอดีกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยทางรัฐบาลจะขอพระบรมราชานุญาตผลิตออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาไม่แพง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10


หากใครที่สนใจ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อใส่กับเสื้อเหลือง ทั้งนี้สามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องรอคิวให้วุ่นวาย แค่อยู่บ้ายก็กดสั่งจองได้ง่าย ๆ สะดวกอย่างที่สุด

ช่องทางสั่งจอง  : https://www.thailandpostmart.com/product/1013820000012/

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://sudsapda.com/pr-news/152095.html