รีวิว เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐21 Apr 2019

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2562 เวลา 08.30 น.นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำขึ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปและให้ประชาชน ได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์รอบเดียว จำนวน 20,000 เข็ม จำหน่ายในราคาเข็มละ 300 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยพี่น้องประชาชนสามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ไม่เกินคนละ 2 เข็ม และเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ได้ไม่เกินคนละ 2 ตัว ะมีประชาชนผู้สนใจเดินทางมาซื้อเข็มที่ระลึกฯ เป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโปรดเดินทางด้วยรถสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง


แต่ถ้าหากใครที่ไม่อยากจะต้องต่อแถว รอคิวกับคนล้นหลาม ติดธุระ ไม่สะดวกจะเดินทาง ลองเปิดใจให้กับอีกทางเลือกหนึ่งกับช่องทาง www.ThailandPostMart.com ทั้งนี้ สามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องรอคิวให้วุ่นวาย แค่อยู่บ้ายก็กดสั่งจองได้ง่าย ๆ สะดวกอย่างที่สุด 


ช่องทางสั่งจอง  : https://www.thailandpostmart.com/product/1013820000012/

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://news.thaipbs.or.th/content/278748