พี่ไปร ฯ พาไหว้พระขอพร เสริมความสิริมงคล พิกัด 9 วัดดังที่สายบุญห้ามพลาด !25 May 2022

ไม่ว่าจะเป็นสายมู สายบุญ หรือสายไหน ๆ หากใครที่ยังไม่ได้ทำบุญเสริมดวงประจำปี พี่ไปร ฯ ชวนไหว้พระ 9 วัดดัง ที่สายบุญห้ามพลาด ! ตะลุยขอพรให้สุขสมหวังตลอดปี พร้อมชวนทำบุญออนไลน์ สร้างบุญรวดเร็วทันใจ ถวายธนาณัติออนไลน์ ได้ที่ ThailandPostMart จะเป็นวัดไหนบ้าง ไปดูกันเลย

วัดที่ 1 วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอพรให้ “พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต”

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นอารามหลวงสำคัญแห่งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ความพิเศษคือ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในวัด มีความงดงามอ่อนช้อยและมีการผสมผสานของศิลปะจากหลากหลายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน และยุโรป

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) และ พระพุทธชินสีห์ ซึ่งผู้คนมักนิยมขอพรในเรื่องเสริมดวงชะตา ให้ชีวิตปราศจากอุปสรรค พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิต

วัดที่ 2 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอพรให้ “มีวิสัยทัศน์กว้างไกล”

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่คนนิยมเรียกว่า วัดสุทัศน์ เป็นอีกหนึ่งพระอารามหลวงที่อยู่คู่กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือ พระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และมี “เสาชิงช้า” ตั้งสง่าอยู่ทางด้านหน้าของวัด ซึ่งเป็นหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของตำนาน “เปรตวัดสุทัศน์”

นอกจากนี้พระวิหารที่มีกลิ่นอายของศิลปะในสมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐาน “พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต)” ที่ผู้คนมักแวะสักการะ ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมีและเพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

วัดที่ 3 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอพรให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์”

"วัดอรุณฯ" หรือ "วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณที่ตั้ง  “พระปรางค์” สถาปัตยกรรมงดงามอันเลื่องชื่อ ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามเบญจรงค์และเปลือกหอย รวมไปถึงรูปปั้นยักษ์

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” ที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ โดยผู้คนมักมากราบไหว้สักการะในช่วงเริ่มต้นของปี เพราะมีความเชื่อว่าชีวิตจะมีความรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองเหมือนแสงอรุณแจ้งดั่งชื่อวัดนั่นเอง

วัดที่ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอพรให้ “มีชื่อเสียง”

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร หรือ "วัดระฆัง" เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร สร้างตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยได้รับการพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดภายในวัดนี้คือ “หอพระไตรปิฎก” ที่ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักและหอที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในขณะที่ทรงรับราชกาลในรัชสมัยกรุงธนบุรี

นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระประธานยิ้มรับฟ้า” และเคยเป็นที่ประทับของ “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)”  ซึ่งผู้คนนิยมกราบสักการะ เพื่อสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิต และตีระฆัง รอบ ๆ พระอุโบสถและพระวิหาร ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง ขจรขจายไปทั่ว เหมือนกับเสียงของระฆัง

วัดที่ 5 วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ขอพรให้ “สุขภาพแข็งแรง”

วัดไร่ขิงเป็นอีกหนึ่งจุดที่หากใครได้ไปเที่ยวจังหวัดนครปฐม ต้องแวะกราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครปฐม นั่นคือ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง”  ฝีมือของช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง 

นอกจากนี้ข้างในพระอุโบสถของวัดยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามจากศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้ศาสนิกชนได้ชื่นชมความวิจิตรระหว่างกราบสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง และขอพรเพื่อเสริมโชคชะตาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง และไร้โรคภัยอันตราย


วัดที่ 6 วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

ขอพรให้ ชีวิตมั่นคง”

วัดเจดีย์หลวง มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี จุดเด่นของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และ “บันไดนาคเลื้อย” ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร ที่ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

และที่สำคัญในวัดเจดีย์หลวงนี้ยังมี “เสาอินทขิล” หรือเสาหลักเมือง ซึ่งรายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนังงดงาม วัดเจดีย์หลวงจึงมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และมักสักการะขอพรให้ชีวิตมีความมั่นคงในทุกด้าน

วัดที่ 7 วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอพรให้ “สมหวังสมปรารถนา”

วัดพระธาตุดอยกองมูเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ สร้างขึ้นในแบบศิลปะมอญอันงดงาม โดยการที่จะไปถึงวัดพระธาตุดอยกองมูต้องเดินทางข้ามผ่านดอย และโค้งปราบเซียน จำนวน 1,864 โค้ง เลยทีเดียว แต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการได้เห็นจุดชมวิววัดพระธาตุดอยกองมู ทัศนียภาพของเมืองฮ่องสอนแบบเต็ม ๆ

ในวัดนี้จะมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ และพระธาตุเจดีย์องค์เล็กตั้งตระหง่านสีขาวบริสุทธิ์ให้สักการะและชื่นชมความงาม นอกจากนี้ยังมี “วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู” ที่มีการตกแต่งตามแบบศิลปะไทใหญ่ และประดิษฐาน “หลวงพ่อทันใจ” เป็นที่กราบไหว้ และขอพรให้สมหวังสมปรารถนา

วัดที่ 8 วัดพระธาตุเชิงชุมวรราชวิหาร จังหวัดสกลนคร

ขอพรให้ “มีโชคลาภ แคล้วคลาด”

วัดพระธาตุเชิงชุมวรราชวิหาร เป็นที่ตั้งของ "พระธาตุเชิงชุม" ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร ที่ครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เอาไว้ และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระองค์แสน” พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน

นอกจากนี้ยังมี "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์" ที่ว่ากันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองพญานาค ที่จมอยู่ใต้หนองหาร โดยมีความเชื่อว่าการได้มาสักการะพระธาตุเชิงมชุมนี้ จะช่วยให้แคล้วคลาด รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง รวมไปถึงมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

วัดที่ 9 วัดเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอพรให้ มีโชคลาภ”

วัดเขาพระทอง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัยตอนต้น มีอายุมากกว่า 800 ปี จุดเด่นคือ มี "พระพุทธรูปสีทอง" ที่เป็นพระปูนปั้น สร้างด้วยปูนขาวผสมด้วยน้ำผึ้ง อ้อย และน้ำมันยาง โครงสร้างภายในทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ทั้งหมดจำนวน 29 องค์ ประดิษฐานอยู่รอบ ๆ ภูเขาทางด้านทิศตะวันออก

โดยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่า “หลวงพ่อองค์ใหญ่” เป็นที่สักการะของชาวนครศรีธรรมราช และขอพรในเรื่องโชคลาภ สมปรารถนา


และนี่คือ 9 วัดดัง ขอพรแล้วสมหวัง ที่พี่ไปร ฯ คัดสรรมาแบ่งปันทุกคนกัน นอกจากจะได้สะสมแต้มบุญ เสริมความสิริมงคล และได้ชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้ว อาจได้ของแถมเป็นรูปสวย ๆ อัพลงโซเชียลกันได้แบบชิล ๆ อีกด้วย แต่ถ้าหากใครที่ไม่พร้อมเดินทางหรือไม่มีเวลา ก็สามารถร่วมทำบุญกับไปรษณีย์ได้ง่าย ๆ  ด้วยการใช้ บริการธนาณัติถวายปัจจัยออนไลน์ จากไปรษณีย์ไทย


พี่ไปร ฯ พร้อมเป็นสะพานบุญ เชิญชวนทุกคนร่วมทำบุญออนไลน์ให้กับวัดทั่วประเทศไทย มากกว่า 50 แห่ง ทำรายการง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart เพียง 4 ขั้นตอน

1. ระบุจำนวนเงินถวายปัจจัย

เมื่อไปที่หน้าสินค้า “ธนาณัติถวายปัจจัย อิ่มบุญกับไปรษณีย์”  ให้เลือกมูลค่าธนาณัติที่ต้องการ โดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 100 บาท (ไม่รวมค่าดำเนินการ)

2. เลือกวัดที่ต้องการถวายปัจจัย

เมื่อคลิก “สั่งซื้อสินค้า” แล้ว จากนั้นให้ค้นหาวัดที่ต้องการร่วมทำบุญ

3. กรอกข้อมูลผู้ถวายปัจจัย

กรอกข้อมูลผู้ถวายปัจจัย หรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์  www.thailandpostmart.com

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการและดำเนินการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการถวายปัจจัย ทำบุญออนไลน์กับไปรษณีย์ไทย

จากนั้นทาง ThailandPostMart จะนำปัจจัยไปถวายยังวัดที่ท่านเลือกทำบุญ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสร้างกุศลได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส "ถวายปัจจัย อิ่มบุญกับไปรษณีย์ “ พร้อมรับใบอนุโมทนาบัตรที่ออกโดยวัดที่ท่านทำบุญ คลิกเลย https://bit.ly/3IcC85v

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/

https://travel.trueid.net/

https://travel.trueid.net/

https://www.watarun1.com/th

https://www.komchadluek.net/

https://thai.tourismthailand.org/