อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง02 Aug 2017

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

เกาะช้างเป็นเกาะที่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อน หรือหนาวจนเกินไป เกาะช้างได้รับอิทธิพลมรสุมทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่รับลมจะมีคลื่นลมแรงไม่เหมาะที่จะเดินทาง แต่เมื่อถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด  การเดินทางไปยังเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่าง ๆ จึงค่อนข้างที่จะสะดวกและเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ : ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โทร  039555084

การเดินทาง : อำเภอแหลมงอบ ห่างจากตัวเมืองตราด 17 กิโลเมตร มีท่าเรือที่เดินทางไปยังเกาะช้าง และหมู่เกาะต่าง ๆ ได้แก่ท่าเทียบเรือแหลมงอบ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติเกาะช้างเฟอร์รี่ และท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

ที่มา :https://goo.gl/hWxnNN