แจกที่พักฟรี ริมน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ ThailandPostMart24 Jan 2019

โฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เกษตรวิถี

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมดังนี้

 • ซื้อสินค้าผ่าน www.ThailandPostMart.com ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / ใบสั่งซื้อ ได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล
 • ไม่จำกัดสิทธิ์ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม 15 วัน
 • เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อท่าน เพื่อยืนยัน พร้อมจัดส่ง Voucher ให้กับท่านทาง E-mail
 • รายชื่อที่พักที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ เกษตรสวนนอก, บ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์, ริมคลองโฮมสเตย์

เงื่อนไขการสำรองห้องพัก

 • เริ่มใช้สิทธิ์เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562 (ตามเงื่อนไขของแต่ละที่พัก)
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสำรองห้อง หากมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถตกลงกับเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์เป็นกรณีๆ
 • กรณีการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพัก ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฮมสเตย์ผู้ให้บริการ
 • กรุณาพิมพ์ Voucher เพื่อนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่โฮมสเตย์ในวันเข้าพัก
 • จำกัดสิทธิ์การใช้ Voucher 1 ใบ ต่อการพัก 1 ครั้ง
 • Voucher นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • Voucher นี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
 • Voucher นี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสิทธิ์ของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผลรางวัลผู้โชคดีดังนี้

 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ม.ค. 62 แจกที่พักของริมคลองโฮมสเตย์ จำนวน 5 รางวัล 
  และประกาศผลในวันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Facebook ThailandPostmart 
 • ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 แจกที่พักของเกษตรสวนนอก จำนวน 5 รางวัล
  และประกาศผลในวันที่ 3 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Facebook ThailandPostmart 
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ก.พ. 62 แจกที่พักของบ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์ จำนวน 5 รางวัล
  และประกาศผลในวันที่ 9 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Facebook ThailandPostmart 
สั่งซื้อสินค้า : ThailandPostMart

บ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์ : 9/4 หมู่ 4 ต บางพรม ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 75120

บ้านริมคลองโฮมสเตย์ : 43/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เกษตรสวนนอก : 22 ม.5 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม