บ้านป่าไร่เหนือ โฮมสเตย์…สัมผัสวิถีชีวิตติดธรรมชาติ จ.ตาก04 Sep 2018

โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ หากคุณกำลังรู้สึกเบื่อชีวิตประจำวันของตัวเอง อยากลองหาสถานที่ใหม่ ๆ หลีกหนีความวุ่นวาย เติมเต็มความสุขให้ชีวิต โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ อาจเป็นคำตอบที่สามารถช่วยคุณได้ เพราะ โฮมสเตย์แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทุกระเบียดนิ้ว บรรยากาศที่บ้านป่าไร่เหนือ ในตำบลแม่ระมาด ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานชุมชนเพื่อชุมชน รูปแบบโฮมสเตย์ท่ามกลางสายน้ำและป่าไม้ของที่นี่ จึงยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักไม้ไผ่ยกพื้นสูง ที่มุงด้วยใบตองตึง รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ส่วนงานฝีมือที่เกี่ยวกับการตัดเย็บและถักทอเสื้อผ้าของชาวปกาเกอะญอ ก็นำมาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งปัจจุบันมีการปรับให้ร่วมสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าถึงความเชื่อที่ดีงามระหว่างคนกับต้นไม้ ที่เรียกว่า"ต้นสะดือ"ด้วย เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวในชุมชน ที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์รักษาทุกชีวิตให้เติบโตอย่างแข็งแรง