สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก...สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์29 Aug 2018

ตะลอนเที่ยวแลนมาร์กจังหวัดอุตรดิตถ์ใครมาเป็นต้องเช็กอิน ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ที่อยู่ : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 เมืองลับแลเมืองนี้ห้ามพูดโกหก ตามตำนานนิทานพื้นบ้านเล่ากันว่าเป็นเมืองของคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โกหกคำเดียวไม่ได้ ลูกเขยเห็นลูกร้องไห้ กล่อมแบบไหนก็ไม่หยุด หลุดปากหลอกลูกว่า แม่มาแล้วเท่านั้นแหละ ก็ต้องออกจากเมือง เมื่อเข้าถึงอำเภอลับแลจะมองเห็น ซุ้มประตูเมือง ซึ่งหมายถึงว่าได้เดินทางเข้าสู่เมืองลับแลอย่างเป็นทางการ ซุ้มประตูเมืองถือว่า เป็นแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องแวะ ข้างซุ้มประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลับแล เป็นรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าสร้อย ข้างมีสามีนั่งคอตกในมือถือถุงย่ามใส่ขมิ้นเตรียมเดินทางจากเมืองลับแล ติดกับซุ้มประตูเมือง คือ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลโดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง