เที่ยว ตาก แดนสวรรค์ บนดินถิ่นไทย30 Aug 2018

“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”

คุณเคยรู้สึกเบื่อชีวิตประจำวันของตัวเองกันบ้างไหม หากคุณกำลังรู้สึกอย่างนี้ ลองหาสถานที่ใหม่ ๆ หลีกหนีความวุ่นวาย เติมเต็มความสุขให้ชีวิต พาตัวเองไปปล่อยวางทุกอย่าง เสพบรรกาศของธรรมชาติเติมพลัง หาอะไรอร่อย ๆ กิน คุยกับคนแปลกหน้าแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติด้วยกันบ้าง อย่างน้อยคุณก็จะได้ใช้ชีวิตที่มันไม่น่าเบื่อ และใช่ค่ะ เรากำลังจะแนะนำหนึ่งจังหวัดในประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดิน จังหวัดที่เต็มไปด้วยความงดงามของป่าไม้เขียวขจี ความร่มรื่นย์ที่พร้อมโอบล้อมความสุข ให้ชีวิตของคุณไม่น่าเบื่อ พร้อมแล้วไปเที่ยวกับเรากันดีกว่า :)

รู้จักความเป็นมาจังหวัดตาก ?

เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตาก มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการ อพยพ ของชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ ลงมาตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่งได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก”

ผู้นำกลุ่มคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุค นั้น ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่อง กันมาจนถึงปี พ.ศ. 560 รัชสมัยพระเจ้าสักดำ ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองตากที่ยิ่งใหญ่มาก มีอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือ กล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดำนั้นเมืองตากมีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย เมืองตากคงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผู้เป็นกษัตริย์เมืองตากที่อพยพมาจาก ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีก มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารเหนือได้ กล่าวถึงการเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์ละโว้ (พระยากาฬวรรณดิส) เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลำพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลำน้ำปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสำรวจบนฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยกำแพงเมืองเก่าๆ ถูกทิ้งร้าง จึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก”

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพ มาประชิดเมืองตาก ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย กองทัพ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้ทรงชนช้าง กับขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น องค์หนึ่งเป็นศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรมราชา ได้ย้ายเมืองตากลงมาทางตอนใต้ตามลำน้ำปิง ไปตั้งอยู่ที่ป่ามะม่วง ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากในปัจจุบัน เมืองตากที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้มิใช่เมืองหน้าด่าน สำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยใช้เป็นที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ปลัดเมืองตาก พระยาวชิรปราการแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับ

ตะลอนทัวร์เที่ยวทั่วจังหวัดตาก

1.วัดไทยวัฒนาราม

ที่อยู่ : 12 ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 ตำบล ท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด ตาก 63110

หากอยากชื่นชมความงดงามของวัดไทยใหญ่ ต้องมาชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนา

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก

- รูปปั้นหงส์สีทองที่งามสง่าและเจดีย์โกนวินทรงเครื่องสีทองซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เคียงกัน

- วิหารพระพุทธมหามุนี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าบนหลังคาประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ ภายในประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า

- พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆ โดยจำลองเป็นแผนที่ทวีปต่าง ๆ  อีกทั้งยังมีหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพระมารดา และภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่าทั้งแบบทรงเครื่องและไม่ได้ทรงเครื่องจำนวนมาก

2.สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำให้คุณลองมาเปลี่ยนบรรยากาศ ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ เสพความสุขไปกับวิวธรรมชาติอันสวยงาน นั่นคือ สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีจุดชมวิวแม่น้ำปิงที่ดีที่สุดของจังหวัดตาก เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 บนสะพานมีระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร โดยทำหน้าที่เชื่อมตัวเมืองตากกับตำบลมะม่วง โดยเฉพาะในตอนกลางคืนนั้นจะมีการประดับไฟสวยงาม ทำให้ตัวสะพานแลดูสว่างไสวโดดเด่นเหนือผืนน้ำสีเข้ม นอกจากนี้บริเวณโดยรอบสะพานยังมีสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ให้คุณได้มาเที่ยวกันแบบเพลิน ๆ เรียกได้ว่าคุณจะได้ชีวิตใหม่กลับไปที่มาน่าเบื่อแน่นอน

3.น้ำตกทีลอซู

ที่อยู่ : เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อเราได้พาทุกคนไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้ชีวิต พาไปถ่ายรูปสวย ๆ บรรยากาศดี ๆ อีกหนึ่งแห่งที่มาตากแล้วจะต้องห้ามพลาดเลยคือ น้ำตกทีลอซู สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่ เกิดจากลำน้ำห้วยกล้อท้อทั้งสายที่ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้าง ก่อนที่จะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด หากแต่นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยเช่นกัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง มาเที่ยวกันแล้วยังไงก็ระมัดระวังตัวเองกันหน่อยนะคะ จะได้มีความสุขตลอดการเดินทาง

ตะลอนชิม ตะลอนชอปทั่วจังหวัดตาก

1.ชิมน้ำพริกกุ้ง จรรย์สุดา

ที่อยู่ : 599/1 อำเภอ แม่สอด ตาก 63110

            หากพูดถึงของอร่อยขึ้นชื่อเมืองตาก ต้องยกให้น้ำพริกกุ้งจรรย์สุดา ของคุณอรรถกร หมูนวล วัย 36 ปี เจ้าของสินค้าน้ำพริกกุ้ง แบรนด์จรรย์สุดา ที่เริ่มมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่า มาต่อที่รุ่นของพ่อแม่ ซึ่งทำขายตั้งแต่ปี 2538 สมัยนั้นทำในครัวหลังบ้าน มัดถุงขาย ขายไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้รับความนิยม จนกลายเป็นของฝากของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพราะเวลาใครไปใครมา ก็มักจะแวะมาซื้อและนำเอาไปฝาก โดยน้ำพริกกุ้งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเมียนมา พอมารุ่นของคุณอรรถกร ที่เริ่มเข้ามาดูแล รับช่วงต่อมากว่า 10 ปีแล้ว จึงได้เข้ามาต่อยอดจากพ่อแม่ให้น้ำพริกกุ้งกลายเป็นสินค้าที่ที่เพิ่มมูลค่าและสามารถขายได้ทั่วไป จนน้ำพริกกุ้งตอนนี้ มี 3 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม ซึ่งขายดีมาตลอด สูตรเผ็ดน้อย และสูตรเข้มข้น กำลังการผลิตต่อเดือนประมาณ 1 ตัน ต้องใช้กุ้งแห้งกว่า 300-400 กิโลกรัม ใช้พริก หอม กระเทียม อย่างละกว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งวัตถุดิบโดยส่วนมากที่นำมาใช้ทำน้ำพริกกุ้งสด เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง บรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบซอง และกระปุก โดยแบบซองขายดี เพราะแบบซองสามารถเก็บได้นาน และสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลาย อาทิ  กินกับไข่เจียว ทำยำ ทำทานกับของกินเล่น หรือจะนำเอามาทำไส้แซนด์วิชก็ได้

2.ชอปปิงของฝากที่ OTOP TRADER จังหวัดตาก

ที่อยู่ : 103/2 อาคารเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษตาก เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 63110

          อิมหมีพีมันกับร้านน้ำพริกกุ้ง จรรย์สุดา กันเป็นที่เรียบร้อย ได้เวลาของการชอปปิงกันแล้ว มาตากทั้งทีจะไม่ให้ซื้อของฝากกลับบ้านได้ยังไงกัน วันนี้เราเลยอาสาพาทุกคนมาชอปปิงกันที่ร้าน OTOP TRADER จังหวัดตาก ร้านของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดตาก ไม่ว่าใครไป ใครมาเยี่ยมเยียนจังหวัดแห่งนี้เป็นอันต้องซื้อของจากที่นี่กลับไปอย่างแน่นอน เพราะร้านนี้จะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ของดีจากทั่วทุกตำบลมารวมไว้ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เลือกสรรกันอย่างตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ LE TOR GOLD, มะรุมคำฝอย , น้ำมันสกัดเย็นดาวอินคา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย รับรองได้เลยว่าได้ของฝากกลับบ้านกันเต็มรถอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ตะลอนชิลล์ พักกาย พักใจกันที่จังหวัดตาก

1.โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ที่อยู่: 100/1 ม.3 ต.พระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ตาก

            หากคุณกำลังรู้สึกเบื่อชีวิตประจำวันของตัวเอง อยากลองหาสถานที่ใหม่ ๆ หลีกหนีความวุ่นวาย เติมเต็มความสุขให้ชีวิต โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ อาจเป็นคำตอบที่สามารถช่วยคุณได้ เพราะ โฮมสเตย์แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทุกระเบียดนิ้ว บรรยากาศที่บ้านป่าไร่เหนือ ในตำบลแม่ระมาด ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานชุมชนเพื่อชุมชน รูปแบบโฮมสเตย์ท่ามกลางสายน้ำและป่าไม้ของที่นี่ จึงยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักไม้ไผ่ยกพื้นสูง ที่มุงด้วยใบตองตึง รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ส่วนงานฝีมือที่เกี่ยวกับการตัดเย็บและถักทอเสื้อผ้าของชาวปกาเกอะญอ ก็นำมาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งปัจจุบันมีการปรับให้ร่วมสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าถึงความเชื่อที่ดีงามระหว่างคนกับต้นไม้ ที่เรียกว่า"ต้นสะดือ"ด้วย เพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวในชุมชน ที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์รักษาทุกชีวิตให้เติบโตอย่างแข็งแรง

2.แมกไม้โฮมสเตย์

ที่อยู่ : 158 หมู่ 10 ถนนเจริญวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สำหรับใครที่ชอบต้นไม้ ชอบสีเขียว ชอบธรรมชาติมากมายรอบตัว โฮมสเตย์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ “แมกไม้โฮมสเตย์” บ้านพักแบบธรรมชาติ ที่ให้การพักผ่อนของคุณกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อความผ่อนคลาย และความสะดวกสบายสูงสุดบ้านแมกไม้โฮมสเตย์ เป็นบ้านที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความสะอาดเป็นหลัก แยกบ้านแต่ละหลังออกจากกันเพื่อเป็นส่วนตัวของท่านผู้เข้ามาพัก โดยบ้านแต่ละหลังจะล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ เช่น ไม้ดอก ไม้ฝอ ไม้หอม ซึ่งบางชนิดท่านอาจไม่เคยรู้จัก อาจจะมารู้จักและสัมผัสได้ที่นี่ ท่านที่รักธรรมชาติ รักต้นไม้ทางแมกไม้โฮมสเตย์ขอรับรองว่าท่านได้มีโอกาสมาพักที่นี่คงทำให้ท่านมีความรู้สึกรักต้นไม้มากยิ่งขึ้น

3.หมอกฟ้าใส รีสอร์ท

ที่อยู่: 381 หมู่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            และอีกหนึ่งที่ชิลล์สำหรับการมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก ต้องยกให้นี่เลย “หมอกฟ้าใส รีสอร์ท” ตั้งอยู่ที่แม่สอด ให้บริการบ้านพักในลักษณะของวิลล่าที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ท่ามกลางบรรยากาศส่วนตัว ผู้เข้าพักจะตื่นตากับภาพวิวหุบเขาเบื้องหน้า ที่สวยงามจับใจ บ้านพักแต่ละหลัง ตั้งห่างกันอย่างพอดี เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก หรือใครจะมาเที่ยวพักผ่อนแบบครอบครัวใหญ่ ที่นี่ก็มีห้องพักเอาไว้รองรับอย่างครบถ้วน แถมยังมีกิจกรรมให้ทำสนุก ๆ อีกเพียบ อย่างการขี่รถ ATV ปั่นจักรยานออกไปชื่นชมกับไอหมอก หรือจะนั่งเล่นชิล ๆ อยู่ที่ริมระเบียงห้อง เท่านี้ก็เป็นชั่วโมงความสุขดี ๆ ที่เกิดขึ้นใน "หมอกฟ้าใส รีสอร์ท"

               เป็นไงบ้างคะ หาเบื่อ หายเศร้า หายเซ็งกับชีวิตกันหรือยัง ถ้าหากยัง ต้องลองออกไปเที่ยวดูนะคะ ประเทศไทยมีสถานที่เที่ยวสวย ๆ มากมายรอให้คุณได้ไปตามรอยอยู่ บางครั้งการท่องเที่ยวแบบนี้ก็อาจจะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจดี ๆ กลับมาเป็นแนวทางการใช้ชีวินการทำงานก็ได้น้า หรือถ้าหากคุณยังไม่มีแพลน ก็สามารถนำแพลนของเราที่แนะนำไปตะลอนเที่ยว ตะลอนชิม ตะลอนชอป ตะลอนชิลล์ ก็ได้นะเออ เราไม่หวง สำหรับวันนี้ขอตัวไปวางแพลนทริปหน้าก่อน เจอกันใหม่นะคะ บ๊าย บาย :)