อุตรดิตถ์ ตำนานเมืองลับแล เที่ยวแหลก ตัวแตกไปกับทุเรียน23 Aug 2018

“เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

หากพูดถึงจังหวัดทางภาคเหนือที่มีตำนานให้เราได้ค้นหา จังหวัดอุตรดิตถ์ คืออีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในเพลลิสต์ต้น ๆ ของการหาความรู้ เพราะนอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีตำนานอันเลื่องชื่นแล้ว จังหวัดนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่รักและชื่นชอบธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ ความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสไตล์ล้านนาโบราณ อาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อย ผลไม้หลากหลายที่ชวนให้ลิ้มลอง วันนี้เราขออาสาพาชาว ThailandPostMart ตะลอนเที่ยว ตะลอนชิม ตะลอนชอป ตะลอนชิลล์ จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น ตามไปดูกันได้เล้ยยยย !!!

เรียนรู้ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์มีความหมายว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือและก่อนจะมาเป็นเมืองท่าสำคัญแต่เดิมอุตรดิตถ์เคยเป็นเมืองในปกครองของ เมืองพิชัยอันเป็นเมืองเก่าแก่ ปรากฏชุมชนอาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยโบราณก่อน พ.ศ. 1000 ยังไม่มีตัวอักษรใช้กัน แต่อุตรดิตถ์มีคนอาศัยอยู่แล้วเพราะหลักฐานจากการ ค้นพบภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาเขาตาพรหม หลังที่ว่า การอำเภอทองแสนขันและกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2470 ทำให้ เราทราบว่าอุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000 แล้ว เพราะโบราณวัตถุที่ค้นพบดังกล่าวเป็นโลหะ ที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์นั่นเอง

สมัยสุโขทัย

ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี การตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองฝางหรือเมืองสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของกรุงสุโขทัย เมื่อคราวที่พระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัยได้ทรงสร้างพระมหาธาตุที่นครชุม ตอนท้ายของศิลาจารึกได้กล่าวถึง เมืองฝางซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย และยังเป็นเมืองต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาปัจจุบันเมืองฝางอยู่ในท้องที่

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากการพบตัวเมืองและสถูปมีลักษณะเดียวกับเมืองโบราณสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ในกฎหมาย ลักษณะลักพา ครั้งรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่ง กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเมืองทุ่งยั้งอยู่ในทำเนียบด้วย ปัจจุบัน อยู่ในท้องที่อำเภอลับแล เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองตาชูชก มีแม่น้ำ น่านเป็นคูเมืองธรรมชาติ มีคำบรรยายลักษณะเมืองในศิลา จารึกสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอตรอน

สมัยกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ปรากฏ เมืองขึ้นถึง 16 เมือง ในจำนวนนี้ มีเมืองพิชัยซึ่งอยู่ในท้องที่อุตรดิตถ์ ในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงยกทัพขึ้น ไปขับไล่ทหารพม่าทางหัวเมืองเหนือ พระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัย แข็งเมืองไม่ยอมเกณฑ์กำลังไปช่วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงจับตัว เจ้าเมืองทั้งสองประหารชีวิต และกวาด ต้อนผู้คนพลเมืองมายังเมืองพิษณุโลกจนสิ้น

สมัยกรุงธนบุรี

เมื่อปีพ.ศ. 2315 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปสุพลา แม่ทัพพม่า เมื่อเดินทัพผ่านเข้ามาใกล้ชายแดนไทยก็แบ่ง กองทัพเข้ามาตีเอาเมืองลับแล และยกทัพเลยเข้ามาตีเมือง พิชัย ขณะนั้นไพร่พลเมืองพิชัยยังมีน้อย พระยาพิชัยจึงรักษา เมืองไว้ และขอกำลังเมืองพิษณุโลกขึ้นไปช่วย เจ้าพระยา สุรสีห์ก็รีบเกณฑ์กองทัพขึ้นไปยังเมืองพิชัยตีค่ายพม่า พระยาพิชัยยกออกมาตีกระหนาบอีกด้าน กองทัพพม่า ต้านทานไม่ไหวก็แตกหนีไปต่อมา พ.ศ. 2316 โปสุพลาแม่ทัพพม่ายกทัพตีเมือง พิชัยอีก แต่ฝ่ายไทยรู้ตัวก่อน เจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัย ชวนกันยกกองทัพซุ่มสกัดทัพพม่า เมื่อกองทัพ พม่ายกมาถึงเจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัยออก ระดมตีได้รบกันเป็นสามารถ ฝ่ายไทยได้ที่ชัยภูมิ ได้เปรียบพม่าตีทัพโปสุพลาแตกกลับไป การรบ ครั้งนี้เมื่อเข้าประจัญบาน พระยาพิชัยถือดาบ สองมือเข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหัก เลื่องลือชื่อ เสียงถึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั่นมา

สมัยรัตนโกสินทร์

ช่วงรัชกาลที่ 3 เมืองพิชัย ได้กลายเป็นหัวเมือง สำคัญ ได้เมืองขึ้นแผ่ขยายเขตแดนออกไปถึงเมืองเวียงจันทร์ จดแม่น้ำโขง ต้องตรวจตรารักษาการเมืองแพร่และเมืองน่าน ตลอดจนเมืองหลวงพระบางอันเป็นเมืองหน้าด่าน ขณะเดียวกัน กับตำบลบางโพท่าอิฐซึ่งอยู่ติดแม่น้ำน่าน อันเป็นแม่น้ำสำคัญ สายเดียวที่ใช้ติดต่อค้าขายขึ้นมาได้สะดวกถึงเมืองเหนือด้วย เหนือขึ้นไปสายน้ำตื้นเขินมากมายไปด้วยเกาะแก่ง จึงเป็นที่ รวมสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่าน ตลอดจนแคว้นสิบสองปันนาก็นำสินค้าพื้นเมืองเดินบกลงมา จำหน่ายแล้วส่งต่อล่องใต้ไปจนถึงกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ที่ตำบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป ในภายหน้า ด้วยเป็นทำเลการค้าอย่างดีริมแม่น้ำน่าน ราษฎร ก็อพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นทุกปี จึงโปรดให้ตั้งเป็นเมือง อุตรดิตถ์ อันหมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และโปรดให้ อุตรดิตถ์เป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ย้าย ศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งบังคับบัญชาที่เมืองอุตรดิตถ์ เวลานั้นอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าเมือง พิชัยเสียอีก ปี พ.ศ. 2458 จึงโปรดให้เปลี่ยน นามเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์เป็นต้นมา จนปัจจุบัน

ทำไมถึงเรียกว่าเมืองลับแล ?

เรื่องมีอยู่ว่า…ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่า ได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมา ครั้นมาถึงชายป่า นางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่าง ๆ แล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความ สงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่ง ตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมา ต่างก็หาใบไม้ที่ ตนซ่อนไว้ ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไป มีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่ม แอบหยิบมา นางวิตกเดือดร้อนมาก ชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้ โดยมีข้อแลก เปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแล หญิงสาวก็ยินยอม นางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิง นางอธิบายว่า คนในหมู่บ้านนี้ ล้วนมีศีลธรรม ถือวาจาสัตย์ ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไป ผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตย์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมด แล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนาง ชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วย มารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรม ไม่พูดเท็จ ชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน

วันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน ชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่ บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุด ผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่า “แม่มาแล้ว ๆ” มารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเขยพูดเท็จ เมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่อง ฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์ นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสีย แล้วนางก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้ สามี พร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมาก จากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่า ชี้ทางให้ แล้ว นางก็กลับไปเมืองลับแล ชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำต้องเดิน ทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ ระหว่างทางที่เดินไปนั้น เขารู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้น เรื่อย ๆ และหนทางก็ไกลมาก จึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมด ครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมด เหลืออยู่เพียงแง่งเดียว พร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมา ปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแท่ง ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดาย จึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้ว และเมื่อขุดดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไป เขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแล แต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูก จนในที่สุดก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิม

            หลังจากรู้จักตำนานและประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อย ก็ได้เวลาของการไปตะลอนเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วค่ะ หากใครมาเที่ยวอุตรดิตถ์แบบเราในวันนี้แต่ยังไม่มีแพลนก็สามารถใช้แพลนที่เราแนะนำกันในวันนี้เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวได้นะคะ จะมีที่ไหนน่าสนใจ น่าเที่ยว น่าชิม น่าชอป น่าชิลล์บ้างนั้น ไปเที่ยวกับเรากันดีกว่า เลทโก !!!

ตะลอนเที่ยวแลนมาร์กจังหวัดอุตรดิตถ์ใครมาเป็นต้องเช็กอิน

1.ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

ที่อยู่ : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

เมืองลับแลเมืองนี้ห้ามพูดโกหก ตามตำนานนิทานพื้นบ้านเล่ากันว่าเป็นเมืองของคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โกหกคำเดียวไม่ได้ ลูกเขยเห็นลูกร้องไห้ กล่อมแบบไหนก็ไม่หยุด หลุดปากหลอกลูกว่า แม่มาแล้วเท่านั้นแหละ ก็ต้องออกจากเมือง เมื่อเข้าถึงอำเภอลับแลจะมองเห็น ซุ้มประตูเมือง ซึ่งหมายถึงว่าได้เดินทางเข้าสู่เมืองลับแลอย่างเป็นทางการ ซุ้มประตูเมืองถือว่า เป็นแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องแวะ  ข้างซุ้มประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลับแล เป็นรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าสร้อย ข้างมีสามีนั่งคอตกในมือถือถุงย่ามใส่ขมิ้นเตรียมเดินทางจากเมืองลับแล ติดกับซุ้มประตูเมือง คือ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลโดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง

2.น้ำตกแม่พูล

ที่อยู่ : 1043 ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

น้ำตกแม่พูล เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำโดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ สูงหลายชั้น สภาพโดยรอบนั้นมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงาม มีศาลานั่งพักผ่อนและร้านอาหาารที่สามารถนั่งมองเห็นทิวทัศน์ของน้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับตัวเมืองอุตรดิตถ์ที่มีถนนเข้าถึงสะดวกสบายบริเวณน้ำตกมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกร้านอาหารและที่จอดรถไว้บริการ

3.พระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ที่อยู่ : ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญประจำเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งเมืองทุ่งยั้งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยติดต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ เจดีย์พระบรมธาตุ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.paiduaykan.com

ตะลอนชิมของอร่อย ตะลอนชอปของขึ้นชื่อจังหวัดอุตรดิตถ์ใครมาเป็นต้องกิน

1.ทุเรียนหลงลับแล 

ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องมาลิ้มลองความอร่อย พลาดไม่ได้เลย คือทุเรียนหลงลับแล หลงทุกลูก อร่อยทุกคำ มีความโดดเด่นอยู่ที่ลูกขนาดเล็กพอดี เม็ดเล็กลีบ การันตีความอร่อยด้วยรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดของกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี พ.ศ.2520 อีกด้วย  ไม่เพียงเท่านั้น จากปากของคนที่ได้รับประทานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "...นี่คือทุเรียนที่อร่อยที่สุดเพราะมี รสชาติหอมหวาน ไม่มีกลิ่นเหม็นแรง  นิ่มเหนียวไม่เละเหมือนทุเรียนพันธุ์อื่น เมื่อกัดเข้าไปจะเจอแต่เนื้อ นุ่มเต็มปากเต็มคำ ได้ลองแล้วจะติดใจจนต้องกินซ้ำ ..."หากสนใจสามารถสั่งซื้อผ่าน http://www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยโดยตรง มั่นใจในคุณภาพการสั่งซื้อ  ถึงมือคนรับประทานอย่างแน่นอน

2.เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหาดไก่ต้อย

            เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ รับประกันความอร่อย เป็นของทานเล่นที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย ดีต่อสุขภาพ มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก ปลอดสารเคมี หวาน กรอบ ไม่เหม็นหืน ผลิตสด ใหม่ ทุกวัน ใครมาอุตรดิตถ์แล้วไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของฝากดีคนที่บ้าง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหาดไก่ต้อย คือคำตอบที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวอุตรดิตถ์แล้วรู้สึกอยากลิ้มลองความอร่อยของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อความอร่อยได้ที่นี่เลย https://www.thailandpostmart.com/provinces/uttaradit/

3.บ้านบนดอย  

แต่ก่อนใครไปใครมา มักเรียกบ้านเราว่า ‘บ้านบน’ หรือ ‘บ้านบนดอย’ เพราะสมัยคุณตาคุณยายท่านเป็นผู้บุกเบิกซื้อผืนดินบนเนินเขาเล็ก ๆ เลยชุมชน ค่อย ๆ ปลูกสร้างสวนผลไม้ทุเรียน ลางสาด และก่อร่างสร้างบ้านไม้หลังใหญ่ เมื่อใครจะแวะเวียนมาที่บ้านจึงว่า “ไปบ้านบน” หรือ “ไปบ้านบนดอย” เดี๋ยวนี้อายุอานามบ้านบนดอยก็หกสิบกว่าปีแล้ว (ปีพ.ศ.2496-2559) ยังคงเป็นบ้านสวนที่ให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ครอบครัว สวนขนาดพอเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งทุเรียนพื้นเมือง ทุเรียนหมอนทอง ลางสาด ลองกอง มังคุด ฯลฯ ที่เมื่อถึงฤดูกาลได้สร้างดอกผลกลับคืนสู่ครอบครัว ผลผลิตทุเรียนส่วนหนึ่งยังนำมาแปรรูปเป็น ‘ทุเรียนกวน’ กิจการเล็ก ๆ ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่น คุณยายทวด จวบจนปัจจุบันทุเรียนกวนภายใต้ชื่อ ‘บ้านบนดอย’ กลายเป็นของฝากเลื่องชื่อขจรขจายไปไกลเพราะความอร่อย สะอาด พิถีพิถัน และสวยงามแปลกตา นอกจากทุเรียนกวนแล้ว เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนเมืองลับแลและแวะขึ้นมาบ้านบนดอย เราจึงเปิดให้ ทุกท่านได้สัมผัสสวนผลไม้บนเนินเขา, เรียนรู้ความเป็นลับแลจากพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งอยู่ในบริเวณหลังบ้าน และสามารถเลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึก ซึ่งจัดวางไว้ในส่วนของหน้าบ้าน เพิ่มความสะดวกให้กับทุกท่าน หากท่านมีโอกาสมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญมาที่อำเภอลับแลนะคะ บ้านบนดอยยินดีต้อนรับค่ะ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวอุตรดิตถ์แล้วรู้สึกอยากลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนกวน ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อความอร่อยได้ที่นี่เลย https://www.thailandpostmart.com/provinces/uttaradit/

ตะลอนชิลล์ที่พัก ใครอยากนอนหลับพักผ่อนต้องมาที่นี่

1.ขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์

ที่อยู่ ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

หากพูดถึงที่พักในจังหวัดอุตรดิตถ์ สไตล์โฮมสเตย์ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติต้องนี่เลยขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมาประมาณ 3 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ ที่นี่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ นายไพศาล หรรษาไพบูลย์ หรือที่คนแถวนั้นเรียกกันว่า "กำนันเอก"(เจ้าของ) กำนันเอกเล่าว่า "โดยส่วนตัวแล้วชอบในกีฬา โมโตครอส (Motocross) หรือ มอเตอร์ไซค์วิบาก เลยอยากจะพัฒนาพื้นที่ที่มีให้เข้ากับความชอบของตัวเอง บวกกับเคยโพสต์ภาพตอนขี่ม้าลง Facebook บ่อยๆ และได้รับความสนใจอย่างมาก จึงทำให้ตัดสินใจเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมา" ภายในมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกอย่าง "ให้อาหารม้า" ในราคา 20 บาท และ "ขี่ม้า" โดยจะแบ่งเป็นการขี่ม้าแบบมีพนักงานช่วยจูงนำให้ คิดราคารอบเล็ก 10 นาที ราคา 100 บาท รอบใหญ่ 20 นาที ราคา 200 บาท แบบออกเทรลขี่ม้าเอง (สำหรับคนที่ขี่เป็นอยู่แล้ว) ระยะทาง 2-3 กิโลเมตร ราคา 1,000 บาท และยังมีคอร์สสอนขี่ม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนขี่ม้า ซึ่งที่นี่มีม้าไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมถึง 7 ตัวด้วยกันอย่าง มะลิกับสายลม เป็นต้น

2.ชัชวาลรีสอร์ท

ที่อยู่ : 284 หมู่5 ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 53000

         ที่พักใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ บรรยากาศเงียบสงบ เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้า คุณจะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ ให้บริการห้องพักทั้งแบบบ้านและแบบอาคาร เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว ห้องพักแต่ละห้องเน้นการตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกครบครัน และฟรีอาหารเช้า พักที่นี่ คุ้มทั้งบรรยากาศและราคาอย่างแน่นอน

3.บ้านสวนปาล์มรีสอร์ท

ที่อยู่ : ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

         ที่พักอุตรดิตถ์เล็ก ๆ น่ารัก บรรยากาศเป็นกันเองสุด ๆ มองไปรอบ ๆ บริเวณที่พัก นักท่องเที่ยวจะเห็นต้นปาล์มเรียงรายมากมาย ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างลงตัว มีโซนพักผ่อนบริเวณห้องอาหาร เอาไว้ให้คุณได้มานั่งเล่น หรือจะเดินเล่นยืดเส้นยืดสาย ก็ไม่ว่ากัน มองไปทางไหนก็เจอแต่ความร่มรื่นของต้นไม้ สบายตาสบายใจตลอดช่วงเวลาของการเข้าพัก

            เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการพาเพื่อน ๆ ทุกคนไปตะลอนเที่ยว ตะลอนชิม ตะลอนชอป ตะลอนชิลล์ กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกได้ว่าจัดเต็มชุดใหญ่กันเลยทีเดียว และใครที่อยากไปเที่ยวอุตรดิตถ์ ก็สามารถเลือกใช้แพลนที่เรานำเสนอกันไปได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวแบบเราแต่อยากกินของอร่อย ๆ ชอปของถูกโดนใจ สามารถเข้าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.thailandpostmart.com ส่งฟรี ส่งตรงถึงบ้านอย่างแน่นอน เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ บ๊ายบาย