โฮมสเตย์ภูไทห้องแซง02 Aug 2017
โฮมสเตย์ภูไทห้องแซง


Homestay ที่พัก ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การทอผ้า ผ้ามัดหมี่ วิถีชีวิต ภูไทห้องแซง

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 272 หมู่ 11 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

โทร 045-777-014, 085-016-7836