ตะลอนทัวร์เที่ยวทั่วไทยพาย้อนรอยเมืองเก่าสุโขทัย...ชิลล์ที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น18 Jul 2018

ตะลอนทัวร์เที่ยวทั่วไทยพาชิลล์ที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร โดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน