รู้ยัง สุโขทัย มีอะไรให้ตามไปดู10 Jul 2018

STORY : APISARA

ขอบคุณรูปภาพจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

        คำขวัญที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกเสียจาก "จังหวัดสุโขทัย" ดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อาณาจักรแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ร่วมราว 700 ปี อีกทั้งจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันยังเป็นราชธานีของไทยในอดีตอีกด้วย วันนี้เราจึงได้มีโอกาสเชิญชวนทุกคนร่วมรำลึกและย้อนรอยความทรงจำในอดีตไปตะลอนทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกัน ถ้าพร้อมแล้วเตรียมนั่งไทม์แมชชีนกลับไปรำลึกความหลังกันได้เลย !!!

คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ  ซึ่งประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ.1800 เมื่อ พระยาศรีนาวนัมถม พระบิดา พ่อขุนผาเมือง ได้ปกครองเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได้เข้ายึดครองเมือง ขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มี ขุนบางกลางหาว พระนามใหม่ว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทย

และในสมัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โอรสของ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาตร์, ยุทธศาสตร์, กฏหมาย, การปกครอง, เศรษฐกิจ, ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.1826 อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย

พ.ศ.1890 กรุงศรีอยุธยามีอำนาจมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจแทนสุโขทัย แต่สุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองกันติดต่อมาอีก 2 พระองค์ จึงสิ้นพระราชวงศ์สุโขทัย และได้รวมเข้ากับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่เมืองพม่าครั้งที่ 2 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้ตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นที่บ้านธานี (ท่าหนี) ริมแม่น้ำยม ซึ่งก็คือจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 ได้ยุบ อำเภอธานี ตั้งใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอสุโขทัยธานี ขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลก จนถึง พ.ศ.2482 ได้ยก อำเภอสุโขทัยธานี ขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่นั้นมา             

ในปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในภาคกลาง บริเวณตอนบนของภาค หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจ สังคม จะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

-ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

-ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

-ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ 170 กิโลเมตร

สำหรับจังหวัดสุโขทัยนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 440 กิโลเมตร การเดินทางมาที่นี่สามารถเดินทางมาได้หลากหลายรูปแบบ จะมีวิธีไหนบ้างนั้น วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ตะลอนทัวร์ด้วยรถยนต์ส่วนตัว : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร

2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงไปจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

ตะลอนทัวร์ด้วยรถประจำทาง : มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพฯ-ศรีสัชนาลัย กรุงเทพฯ-อุทยานประวัติสุโขทัย ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th วินทัวร์ โทร. 0 2936 3753 พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 0 2936 2924-5 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199

ตะลอนทัวร์ด้วยรถไฟ : นักท่องเที่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกนัก เพราะไม่มีเส้นทางรถไปแล่นผ่านตัวอำเภอเมืองสุโขทัย หากต้องการไปยังอำเภอเมืองสุโขทัย ต้องลงรถไฟที่จังหวัดพิษณุโลก แล้วต่อรถมายังสุโขทัย ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร แต่หากต้องการไปท่องเที่ยวที่อำเภอศรีสัชนาลัย ก็ลงรถไฟที่สถานีสวรรคโลก แล้วต่อรถไปยังศรีสัชนาลัยจะใกล้กว่า ควรตรวจสอบเที่ยวเดินรถก่อนวางแผนการเดินทาง จะมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปอำเภอสวรรคโลก และจังหวัดพิษณุโลกทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1690 www.railway.co.th

          เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลรู้ยัง สุโขทัย มีอะไรให้ตามไปดู เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายให้เราได้ลองค้นหา ซึบซับความทรงจำ รำลึกถึงความสำคัญของเมืองเก่าแก่ที่ทำให้เกิดประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ หากใครมีเวลาว่างก็อยากจะแนะนำว่าครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งอดีตและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้  ผ่านโบราณสถานสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก ซึ่งจังหวัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย ในบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติให้ได้ไปสัมผัส เมื่อคุณได้ลองไป คุณจะรู้สึกหลงรักเมืองโบราณแบบนี้เหมือนที่เรากำลังหลงรักอยู่ :)