เยาวราช02 Aug 2017

ถนนเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ระยะทางความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" ปัจจุบนเป็นแหล่งรวมอาหารมกมายให้เลือกกิน  ถนนเยาวราชประกอบไปด้วยจุดสำคัญหลายจุดเช่น วงเวียนโอเดียน ถนนเจริญกรุง ซึ่งอยู่ในท้องที่แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของถนนเยาวราชตัดกับถนนทรงสวัสดิ์ (สี่แยกเฉลิมบุรี) ถนนราชวงศ์ (สี่แยกราชวงศ์) และถนนจักรวรรดิ (สี่แยกวัดตึก) ข้ามคลองรอบกรุง (สะพานภาณุพันธุ์) เข้าสู่ท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร สิ้นสุดที่แยกถนนพีระพงษ์ตัดกับถนนมหาไชยและถนนจักรเพชร

  บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เปิดทุกวัน ช่วงเย็น เป็นต้นไป

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A

ติดต่อ   :  ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม)ใช้ทางออกที่ 2 ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (Central Pier) ไปขึ้นที่ท่าราชวงศ์ (N.5) จากนั้นเดินไปตามถนนราชวงศ์ประมาณ 350 เมตร จนถึงแยกซอยวาณิช 1 (สายสำเพ็ง) เลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปตามซอยอีกประมาณ 550 เมตร ไปยังคลองโอ่งอ่าง หรือข้ามถนนไปยังตลาดพาหุรัดได้เช่นกัน ส่วนตลาดนครเขษมให้เลี้ยวขวาที่ถนนจักรวรรดิซึ่งเป็นแยกที่ตัดกับสำเพ็งประมาณ 300 เมตร ก่อนถึงคลองโอ่งอ่าง หากเดินเลยไปอีก 200 เมตรก็จะถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนเยาวราช ถ้าเดินตรงต่อไปก็จะเจอตลาดที่อยู่ระหว่างถนนเจริญกรุงกับเยาวราช หรือทั้งหมดนี้ท่านอาจเดินทางด้วยการลงรถไฟฟ้าที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ W1 (สายสีลม) แล้วนั่งรถรับจ้างสาธารณะ ไปยังเยาวราชก็ได้