ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย13 Feb 2018

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

ตัวอย่างหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙

แบงก์ชาติได้เพิ่มช่องทางการสั่งจองหนังสือ "ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

หนังสือธนบัตรราคา 115 บาท (รับด้วยตนเอง) 

หนังสือธนบัตรราคา 125 บาท (จัดส่งถึงบ้าน) 

ราคาหนังสือรัชกาลที่ ๙ ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

โดยสามารถสั่งจองหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 31 มี.ค. 61

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.bot.or.th    

หรือทาง facebook : ThailandPostMart