ไปรษณีย์ไทย จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เปิดตัวพุทราหวาน “ทันสุข”29 Jan 2018

ไปรษณีย์ไทย จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เปิดตัวพุทราหวาน “ทันสุข” เกรดพรีเมียมส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคทั่วไทย

               บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ต่อยอดโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับพุทราหวานบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเกรดพรีเมียม ลูกใหญ่ รสชาติหวาน เนื้อกรอบอร่อยและไร้สารพิษตกค้างด้วยการปลูกแบบกางมุ้ง ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) บรรจุกล่องอย่างดีภายใต้แบรนด์ “ทันสุข” ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวไปรษณีย์ไทยจับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์แบรนด์ “ทันสุข” อันเป็นเอกลักษณ์ของพุทราหวานเฉพาะท้องถิ่น พร้อมให้ความรู้ด้านการควบคุมมาตรฐานผลผลิต การคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมเพื่อส่งขายในราคาที่สูงกว่าการซื้อหน้าสวน โดยพุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ “ทันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในทุกจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามพื้นที่ ให้สามารถกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้คนชุมชนต่อไป

               นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของไปรษณีย์ไทยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชนในท้องถิ่น โดยดำเนินการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญของทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพุทราหวานจังหวัดกาฬสินธุ์

                นางสมร กล่าวต่อว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วงและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ในแบรนด์ “ทันสุข” รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยคัดพุทราเกรดพรีเมียมนำเข้าสู่ระบบของไปรษณีย์ไทยในบริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” และจัดจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย “ทัน” พ้องมาจากคำว่า “หมากทัน” ในภาษาอีสาน ที่แปลว่าผลพุทรา และ “สุข” พ้องกับการดำเนินงาน “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือชุมชนของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้เป็นพุทราเกรดพรีเมียม คัดเฉพาะพุทราคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกด้วยกรรมวิธีการมุ้งและได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้น โดย “พุทราหวานบ้านโพน” ถือเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยและมีกลิ่นนมเมื่อรับประทาน

              โดย ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมลงพื้นที่ตั้งแต่การให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การควบคุมมาตรฐานผลผลิต การคัดเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมเพื่อส่งขายในราคาที่สูงกว่า การใช้เครื่องวัดน้ำตาลในผลพุทรา การคำนวณราคาขาย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนเกษตรกรสามารถส่งขายผลผลิตพุทราหวาน “ทันสุข” ให้คนไทยทั่วประเทศได้ลิ้มลองในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ พุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ “ทันสุข” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ในราคากล่องละ 205 บาท (บรรจุกล่อง 3 กิโลกรัม) ที่ยังคงความสดและรสชาติอร่อย จนถึงมือผู้บริโภค ราวกับเด็ดผลพุทราสดด้วยตนเองที่สวนเกษตรกร ผ่าน 3 ช่องทางหลักของไปรษณีย์ไทย คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ THP Contact Center 1545 และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท www.thailandpostmart.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561

             ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กลุ่มผู้ผลิตพุทราหวานบ้านโพน แบรนด์ “ทันสุข” โดยมี นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหน่วยงานภาคีสนับสนุนโครงการ อาทิ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก