น้ำส้มควันไม้ ตัวช่วยไล่มดและแลงสาบ06 Oct 2017

รู้จักน้ำส้มควันไม้ 


น้ำส้มควันไม้ได้มาจากกระบวนการเผาถ่าน ซึ่งควันจากการเผาไหม้ในช่วงที่ไม้กำลังจะกายเป็นถ่านนั้นจะถูกส่งผ่านปล่องควันออกไป ซึ่งปล่องควันนี้จะมีการทำระบบหลอมเย็นดักไว้ (บางครั้งใช้น้ำเย็นไหลผ่านตลอดหรือใช้ผ้าชุบน้ำมาพันรอบไว้) เมื่อได้จังหวะที่การเผาไหม้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม จะนำภาชนะมาตวง เมื่อควันร้อนถูกส่งผ่านท่อขึ้นมาเจอกับความเย็นทีได้หล่อเย็นเอาไว้ จะเกิดการควบแน่นจนกลายเป้นหยดน้ำ จึงเรียกว่าน้ำส้มควันไม้

ผลผลิตทีได้จะได้ไม้สีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นควันไฟ ส่นประกอบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ กรดแอซิติกหรือกรดน้ำส้ม เมทานอล อะซีโตน และสารประกอบอินทรีย์อีกว่า 200 ชนิด น้ำส้มควันไม้ที่ได้มาจะนำมาพักเก็บไว้ในที่ร่มหรือภาชนะปิดอีก 3 เดือน เพื่อให้เกิดการตกตะกอน จากนั้นน้ำส้มควันไม้จะแยกตัวออกมาถึง 3 ชั้น ผู้ผลิตจะตักแบ่งน้ำส้มควันไม้แต่ละชั้นแยกออกจากกันแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

  1.    ใช้เป็นสารประกอบผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตัว

  2.    ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้าน

  3.    ใช้รักษาโรคให้กับต้นไม้

  4.    ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำหรือถังขยะ

  5.    ใช้ช่วยไล่ศัตรูพืช

  6.    ใช้กำจัดเห็บ หมัด

  7.    ใช้เพื่อช่วยให้ผลไม้มีรสหวานอร่อย

  8.    ใช้กำจัดแมลงและดับกลิ่นในคอกปศุกสัตว์

  9.    ใช้ทาหน้ายางพารา

  10.  ใช้ฉีดพ่นใส่นาข้าว

  11.   ใช้พ่นใส่นาข้าว

  12.  ใช้พ่นใส่อ้อย 

  ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tipsza.com/น้ำส้มควันไม้/


ลองสั่งซื้อน้ำส้มควันไม้เคียงมูล คลิก https://goo.gl/URHYoy