Tag "Jirapornfood"

กล้วยดิบผง 200 กรัม : SET 2 ห่อ
กล้วยดิบผง 200 กรัม : SET 2 ห่อ
กล้วยตาก เคลือบช็อคโกแลต : SET 2 กล่อง
กล้วยตาก เคลือบช็อคโกแลต : SET 2 กล่อง
กล้วยตาก เคลือบช็อคโกแลตอัลมอนด์ : SET 2 กล่อง
กล้วยตาก เคลือบช็อคโกแลตอัลมอนด์ : SET 2 กล่อง
กล้วยตาก พรีเมียมธรรมชาติ 450 กรัม: SET 2 กล่อง
กล้วยตาก พรีเมียมธรรมชาติ 450 กรัม: SET 2 กล่อง
กล้วยตาก รวมรส : SET 6 กล่อง (ช็อคโกแลต / สตเบอรี่/ ชาเขียว)
กล้วยตาก รวมรส : SET 6 กล่อง (ช็อคโกแลต / สตเบอรี่/ ชาเขียว)
กล้วยตาก(ชนิดกลม) 1 กิโลกรัม
กล้วยตาก(ชนิดกลม) 1 กิโลกรัม
กล้วยตาก(ชนิดแบน) 1 กิโลกรัม
กล้วยตาก(ชนิดแบน) 1 กิโลกรัม
กล้วยตากเคลือบชาเขียว 250 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยตากเคลือบชาเขียว 250 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยตากเคลือบสตอเบอรี่ 250 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยตากเคลือบสตอเบอรี่ 250 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยตากธรรมชาติ (ชนิดกลม) 240 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยตากธรรมชาติ (ชนิดกลม) 240 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยตากธรรมชาติ (ชนิดแบน)  240 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยตากธรรมชาติ (ชนิดแบน) 240 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยตากอบธรรมชาติ (เจ) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากอบธรรมชาติ (เจ) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (ชนิดกลม) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (ชนิดกลม) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (ชนิดแบน) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (ชนิดแบน) : SET 6 กล่อง
กล้วยตากออร์แกนิค : SET 2 กล่อง
กล้วยตากออร์แกนิค : SET 2 กล่อง
กล้วยแท่งหนึบ 1 กิโลกรัม
กล้วยแท่งหนึบ 1 กิโลกรัม
กล้วยแท่งหนึบ 120 กรัม : SET 6 ห่อ
กล้วยแท่งหนึบ 120 กรัม : SET 6 ห่อ
กล้วยแท่งหนึบ 500 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยแท่งหนึบ 500 กรัม : SET 2 กล่อง
กล้วยน้ำว้าแผ่นอบม้วน 180 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยน้ำว้าแผ่นอบม้วน 180 กรัม : SET 4 กล่อง
กล้วยม้วนอบธรรมชาติ 150g : SET 6 กล่อง
กล้วยม้วนอบธรรมชาติ 150g : SET 6 กล่อง
กล้วยไส้สับปะรด : SET 6 ห่อ
กล้วยไส้สับปะรด : SET 6 ห่อ
กล้วยหั่นเต๋า 200 กรัม : SET 6 ห่อ
กล้วยหั่นเต๋า 200 กรัม : SET 6 ห่อ
เซตกล้วย มันม่วง ฟักทอง 35g : (จำนวน 12 ห่อแถมฟรี 1 ห่อ)
เซตกล้วย มันม่วง ฟักทอง 35g : (จำนวน 12 ห่อแถมฟรี 1 ห่อ)
เซตกล้วย มันม่วง ฟักทอง 80g : SET 6 ห่อ
เซตกล้วย มันม่วง ฟักทอง 80g : SET 6 ห่อ