Tag "Halal"

Premium Box Set “กลิ่นอายล้านนา” ชุด น้ำเงี้ยวเชียงราย
Premium Box Set “กลิ่นอายล้านนา” ชุด น้ำเงี้ยวเชียงราย
Premium Box Set
Premium Box Set "กลิ่นอายล้านนา" ชุด ข้าวซอยเชียงราย
กระเทียมเจียว บรรจุ 1 กิโลกรัม
กระเทียมเจียว บรรจุ 1 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นก๋วยจั๊บแห้ง ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นก๋วยจั๊บแห้ง ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นข้าวซอย บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นข้าวซอย บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นจันท์ ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นจันท์ ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นจันท์ ขนาดใหญ่ บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นจันท์ ขนาดใหญ่ บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นหมี่ขาว ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นหมี่ขาว ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค ก๋วยเตี๋ยว คละแบบ บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค ก๋วยเตี๋ยว คละแบบ บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ แผ่น บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ แผ่น บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นราดหน้า บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นราดหน้า บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นเล็ก บรรจุ 4 กิโลกรัม
โปรยกแพ็ค เส้นก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นเล็ก บรรจุ 4 กิโลกรัม
พริกข้าวซอย บรรจุ 1 กิโลกรัม ตราแม่น้อย
พริกข้าวซอย บรรจุ 1 กิโลกรัม ตราแม่น้อย
พริกน้ำเงี้ยว บรรจุ 1 กิโลกรัม ตราแม่น้อย
พริกน้ำเงี้ยว บรรจุ 1 กิโลกรัม ตราแม่น้อย
แพ็คคู่ ก๋วยจั๊บแห้ง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยจั๊บแห้ง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ แผ่น บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ แผ่น บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง + แผ่น บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง + แผ่น บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง + เส้นเล็กพิเศษ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง + เส้นเล็กพิเศษ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นกลาง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นจันท์ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นจันท์ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า + เส้นกลาง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า + เส้นกลาง บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า + เส้นเล็กพิเศษ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า + เส้นเล็กพิเศษ บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ ก๋วยเตี๋ยวลดาวัลย์ เส้นตัดราดหน้า บรรจุ 2 กิโลกรัม