Tag "ไชโป้วหวาน"

ชุดของขวัญของฝากไชโป้วตราชฎา (คละไชโป้วแบบยอดนิยม 4 แบบ) - ชนิดฝอย, ลูกเต๋า, สับ และแว่น
ชุดของขวัญของฝากไชโป้วตราชฎา (คละไชโป้วแบบยอดนิยม 4 แบบ) - ชนิดฝอย, ลูกเต๋า, สับ และแว่น
ไชโป้วหวานตราชฎา ชุดอิ่มจุใจ 5 แบบ (หัว / ฝอย / ลูกเต๋า / สับ / แว่น) ขนาดถุงละ 500 กรัม
ไชโป้วหวานตราชฎา ชุดอิ่มจุใจ 5 แบบ (หัว / ฝอย / ลูกเต๋า / สับ / แว่น) ขนาดถุงละ 500 กรัม
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน ครบ 5 แบบ - ชนิดหัวหวาน (ต้มแกงจืด) ขนาด 200 กรัม / ชนิดฝอยหวาน (ผัดไข่) ขนาด 200 กรัม /  ชนิดลูกเต๋าหวาน (ยำไชโป้ว) ขนาด 200 กรัม / ชนิดสับหวาน (ไข่เจียวไชโป้ว) ขนาด 2
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน ครบ 5 แบบ - ชนิดหัวหวาน (ต้มแกงจืด) ขนาด 200 กรัม / ชนิดฝอยหวาน (ผัดไข่) ขนาด 200 กรัม / ชนิดลูกเต๋าหวาน (ยำไชโป้ว) ขนาด 200 กรัม / ชนิดสับหวาน (ไข่เจียวไชโป้ว) ขนาด 2
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน คละ 4 แบบ -  เกี๊ยมฉ่ายสามรส พร้อมทาน, ผักกาดดองเปรี้ยว (ต้มกระดูกหมู / ผัดไข่), ไชโป้วหวานชนิดฝอย ผัดไข่ และชนิดแว่น ผัด / ต้ม / ยำ / ทอด
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน คละ 4 แบบ - เกี๊ยมฉ่ายสามรส พร้อมทาน, ผักกาดดองเปรี้ยว (ต้มกระดูกหมู / ผัดไข่), ไชโป้วหวานชนิดฝอย ผัดไข่ และชนิดแว่น ผัด / ต้ม / ยำ / ทอด
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน คละ 4 แบบ - ชนิดหัวหวาน (ต้มแกงจืด) ขนาด 200 กรัม / ไชโป้วหวานตราชฎา ชนิดฝอยหวาน (ผัดไข่) ขนาด 200 กรัม /  ไชโป้วหวานตราชฎา ชนิดลูกเต๋าหวาน (ยำไชโป้ว) ขนาด 200 กรัม /
ไชโป้วหวานตราชฎา พร้อมรับประทาน คละ 4 แบบ - ชนิดหัวหวาน (ต้มแกงจืด) ขนาด 200 กรัม / ไชโป้วหวานตราชฎา ชนิดฝอยหวาน (ผัดไข่) ขนาด 200 กรัม / ไชโป้วหวานตราชฎา ชนิดลูกเต๋าหวาน (ยำไชโป้ว) ขนาด 200 กรัม /
ไชโป้วหวานตราชฎา รวมแบบยอดนิยม* ไชโป้วชนิดฝอยผัดไข่ / ไชโป้วสับทอดไข่ / ไชโป้วยำสามรส พร้อมทาน / ขิงดองเต้าเจี้ยว พร้อมทาน
ไชโป้วหวานตราชฎา รวมแบบยอดนิยม* ไชโป้วชนิดฝอยผัดไข่ / ไชโป้วสับทอดไข่ / ไชโป้วยำสามรส พร้อมทาน / ขิงดองเต้าเจี้ยว พร้อมทาน