Tag "ไชโป้วผัดไข่"

กานาฉ่าย  ไชโป้วฝอยผัดไข่ ขิงดองเต้าเจี้ยว ขิงดอง 3 รส
กานาฉ่าย ไชโป้วฝอยผัดไข่ ขิงดองเต้าเจี้ยว ขิงดอง 3 รส
กานาฉ่าย ขิงดองเต้าเจี้ยว กระเทียม 3 รส  ขิงดอง 3 รส บรรจุขวดโหล พร้อมรับประทาน
กานาฉ่าย ขิงดองเต้าเจี้ยว กระเทียม 3 รส ขิงดอง 3 รส บรรจุขวดโหล พร้อมรับประทาน