Tag "แคบหมู"

กระเทียมโทน 1 ขวด
กระเทียมโทน 1 ขวด
แคบหมู 100 ปี (แคบหมู เบบี้ 200 กรัม)จากร้านเฮือนของกิ๋น (ของฝากจากเชียงใหม่)
แคบหมู 100 ปี (แคบหมู เบบี้ 200 กรัม)จากร้านเฮือนของกิ๋น (ของฝากจากเชียงใหม่)
แคบหมู 100 ปี(แคบหมู ไร้มัน 200 กรัม) จากร้านเฮือนของกิ๋น (ของฝากจากเชียงใหม่)
แคบหมู 100 ปี(แคบหมู ไร้มัน 200 กรัม) จากร้านเฮือนของกิ๋น (ของฝากจากเชียงใหม่)