Tag "เส้นหมี่ขาว"

จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นหมี่ขาว ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
จับคู่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษ + เส้นหมี่ขาว ขนาดเล็ก บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ เส้นหมี่ขาวสด บรรจุ 2 กิโลกรัม
แพ็คคู่ เส้นหมี่ขาวสด บรรจุ 2 กิโลกรัม