Tag "เมญ่าจ๊อปู"

เซ็ตรวมจ๊อ จ๊อปู 14 ลูก จ๊อปูก้อน (เนื้อกรรเชียง) 10 ลูก และจ๊อไข่ปู 10 ลูก
เซ็ตรวมจ๊อ จ๊อปู 14 ลูก จ๊อปูก้อน (เนื้อกรรเชียง) 10 ลูก และจ๊อไข่ปู 10 ลูก
เซ็ตสามสหาย จ๊อปู 14 ลูก แฮ่กึ๊น 10 ชิ้น และปูจ๋า 3 ตัว
เซ็ตสามสหาย จ๊อปู 14 ลูก แฮ่กึ๊น 10 ชิ้น และปูจ๋า 3 ตัว
ปูจ๋า 3 ตัว
ปูจ๋า 3 ตัว
ปูจ๋า 3 ตัว พร้อมน้ำจิ้มบ๊วย 1 แพ็ค
ปูจ๋า 3 ตัว พร้อมน้ำจิ้มบ๊วย 1 แพ็ค