Tag "เครื่องแต่งกายหญิง"

กระเป๋าถือลายหมากเบง Bukmee Shop
กระเป๋าถือลายหมากเบง Bukmee Shop
กระโปรง ร้านบานเย็นผ้าทอ  ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กระโปรง ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กระโปรง หางปลา ร้านบานเย็นผ้าทอ  ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กระโปรง หางปลา ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรส (Dress) ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรส (Dress) ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรสผ้าทอ  ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรสผ้าทอ ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรสสวม  ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชุดเดรสสวม ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่ลายแพรวา จำนวน 1 ผืน
ผ้าคลุมไหล่ลายแพรวา จำนวน 1 ผืน
ผ้าคลุมไหล่หมักโคลนทอมือ ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่หมักโคลนทอมือ ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผ้าถุง ลายจกโบราณ ร้านบานเย็นผ้าทอ  ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผ้าถุง ลายจกโบราณ ร้านบานเย็นผ้าทอ ของดีศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย